Festin, släkterBand 15 (1956), sida 764.

Biografi

Festin, släkter.

1. Flera jämtländska släkter och personer ha upptagit namnet Festin efter gårdar i Fäste i Hackås sn; om en sådan släkt se O. C. Ahlström, Norrländska slägter, 1 (1890), s. 51–54, och L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 1, 3, 4 (1923, 25, 28).

2. Anders Ingebrektsson, som anges ha varit född i Brekken, Röros pastorat, Norge, 6 april 1801, äktade i Hackås 11 nov. 1826 bonddottern från Våle, Bendikt Mårtensdotter. De hade barnen Märta Anders dotter (f. 1827 i Våle, Hackås) och Jon Andersson (f. 1828 där). Den senare blev bonde i Fäste, Hackås, g. (i samma sn) 1853 m. Kerstin Jonasdotter. Bland deras barn var sonen Carl Johan Festin (f. 1870 i Fäste, d. 1945 i Chicago). Denne emigrerade 1893 till Förenta staterna och upprättade så småningom en mäklarfirma i Chicago. Carl F. gjorde sig känd som synnerligen verksam inom svenskt ordens- och föreningsarbete, var 1917–19 stormästare i sv.-amerikanska Vasa-orden och styrelseledamot i Sv. kulturförbundet.

3. C. J. F:s faster, den ovan nämnda Märta Andersdotter gifte sig i Hackås 12 dec. 1848 med bonden Eric Ersson (f. 1823) i Östgården, Fäste. En deras dotter Brita Ericsdotter äktade lantbrukaren Jon Jonsson (f. i Brekken, Norge, 1842). De blevo föräldrar till länsantikvarien fil. hedersdoktor Eric Emanuel Festin, om vilken se nedan.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Hackås förs:s födelsebok 1870 samt husförhörslängder, vigsel- och födelseböcker för Hackås i Länsarkivet, Östersund; tidningsklipp rör. Carl J. F. i O. R. Landelius' Utlandssvenska saml., SBL:s bibl.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Festin, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15300, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15300
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Festin, släkter, urn:sbl:15300, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se