Erickson, släkt från ÖstergötlandBand 14 (1953), sida 57.

Biografi

Erickson, släkt från Östergötland, vars äldste kände stamfader, Anders Hansson, var bonde i Älsebo, Kvillinge sn (Ög.). Sonen Erik Andersson (f. 1708, d. 1778) och sonsonen Johan Eriksson (f. 1750) voro bönder i Hillersta, Ö. Eneby sn (Ög.). Den sistnämndes son Erik Jansson (f. 1791), som var inspektor på Leonardsbergs säteri, Ö. Eneby sn, blev far till lantbrukaren Johan Erickzon (f. 1816, d. 1899) och komministern i Grevbäck (Skarab.) Carl Peter Erickson (f. 1822, d. 1886). Johan Erickzon flyttade 1840 till Hults sn (Jönk.), där han först var inspektor på Skälsnäs säteri och sedan blev ägare av Bjärsby säteri. Han var riksdagsman i bondeståndet 1862–63 och 1865–66 samt i andra kammaren 1867–69 och 1873–78. Hans söner kallade sig Erickson, ej Johansson – ett tecken på familjens sociala självmedvetande; bland dem voro kammarrättsrådet Carl Otto E. (f. 1842, d. 1924), domänintendenten Oskar E. (se nedan) och hans tvillingbror kyrkoherden i Väderstad, Linköpings stift, Anton E. (f. 1847, d. 1911). Bland den sistnämndes barn, vilka antogo släktnamnet Erici, märkas kammarrättsrådet John Erici (f. 1880, d. 1941) och översten Eric Gunnar Erici (f. 1882).

Författare

Sten Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Bondeståndets protokoll 1862–63; A. Setterdahl, Östgöta nation i Lund 1668–1913 (1913) ; Svenskt porträttgalleri, 25:2 (1905).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erickson, släkt från Östergötland, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15334, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Carlsson.), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15334
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erickson, släkt från Östergötland, urn:sbl:15334, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Carlsson.), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se