Ericson, släkt från SkåneBand 14 (1953), sida 125.

Biografi

Ericson, släkt från Skåne. I Malmö föddes 10 mars 1764 Carl Friedrich Ericson (d. 21 jan. 1810 i Kristianstad; modern hette Margareta Helena Henriksdotter Hagman), som blev handlande i Kristianstad. Han ägnade sig främst åt minuthandel och synes ha blivit en ganska välbärgad man samt äktade 1794 Anna Sophia Rasch (f. 1770, d. 1819), dotter av tullinspektören i Kristianstad Andreas Rasch och Hedvig Cronsioe (en faster till Cornelius Alexander Cronsioe, adlad Sjöcrona).

C. F. E:s och Anna Sophia Raschs son handlanden i Kristianstad Andreas Fredric E. (E. 1) blev en känd affärsman och riksdagsman i borgarståndet. En hans son August Fredrik E. (f. 1827, d. 1869) var grosshandlare i London. Dennes bror grosshandlaren Edward Wilhelm E. (f. 1833, d. 1885) var g. m. Augusta Lundeberg, bruksägardotter och syster till statsministern, bruksägaren Christian Lundeberg. Genom giftet kom Edward E. att huvudsakligen ägna sig åt trävaruaffärer i Gästrikland och Stockholm. Han var fader till konteramiralen, statsrådet och rederichefen Håkan Hans Kristian E. (E. 2). Den sistnämndes son, konteramiralen Stig Hansson E. (f. 1897), f. n. chef för kustflottan, har åt sin släkts historia ägnat ett utförligt, vackert och värdefullt verk i maskinskrift, som 1938 överlämnades som gåva till fadern på hans 70-årsdag.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Stig Hansson Ericson, [Historik över släkten] Ericson, maskinskriftsex., tillhör amiralinnan Elin Ericson, född Gadelius, Stockholm. – [L. Feuk], Historiska skizzer och silhouetter från Christianstad af Larifari (1882), s. 131 ff.; Jubileumsskrift tillägnad konteramiral Hans Ericson 16 A 1943 av Stockholms rederiaktiebolag Svea; K. A. K :son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok ([1901–]1906); Sv. släktkalendern 1936, utg. av G. Elgenstierna.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ericson, släkt från Skåne, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15341, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15341
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ericson, släkt från Skåne, urn:sbl:15341, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se