Erik Birgersson d. y.

Född:1300 omkr
Död:1319

Ärkedjäkne


Band 14 (1953), sida 313.

Meriter

4. Erik Birgersson d. y., f. trol. strax efter 1300, d. 1319. Föräldrar: konung Birger Magnusson och Margareta Eriksdotter av Danmark. Kallas i källorna junker Erik; ärkedjäkne i Uppsala troligen sedan 1311, säkert före 30 jan. 1315; lämnade sin befattning 1318. — Ogift.

Biografi

E. har aldrig spelat någon framträdande politisk roll. Hans insättande i Uppsalakapitlet som minderårig är ett utslag av det nära förbund mellan konungamakten och kapitlet, som kännetecknar Birger Jarls och Magnus Ladulås' regeringar och som kulminerar under Birger Magnusson. Vid omvälvningen och reaktionen mot kungafamiljen 1318 lämnade E., som blott mottagit de mindre ordines, sin tjänst som ärkedjäkne och sitt prebende och övergick till lekmannaståndet samt begav sig »ad partes remotas», d. v. s. i landsflykt. Han dog följande år.

Författare

J, Rosén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Diplomatarium suecanum, 3 (1842—50). — Y. Brilioth, Den påfliga beskattningen af Sverige intill den stora schismen (1915), s. 140, not 5; J. Rosén, De svenska domkapitlens tillkomst (Sv. teologisk kvartalsskrift, 16, 1940) ; Å. M. Strinnholm, Svenska folkets historia från äldsta till närwarande tider, 5, (1854).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik Birgersson d. y., https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15395, Svenskt biografiskt lexikon (art av J, Rosén.), hämtad 2024-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15395
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik Birgersson d. y., urn:sbl:15395, Svenskt biografiskt lexikon (art av J, Rosén.), hämtad 2024-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se