Eriksson, släkt från MalmöBand 14 (1953), sida 415.

Biografi

Eriksson, släkt från Malmö, härstammar från ryttaren vid Smålands kavalleri Anders Andersson Hellström (f. omkr. 1690, d. 1773), som bebodde soldattorpet Helghult i Långaryds sn (Jönk.). På 1790-talet flyttade nämnde Anders' sonson Eric Göransson (f. 1759, d. 1832) till Malmö och blev kyrkokamrer där. Hans söner fixerade fadersnamnet till släktnamn, bland dem lantbrukaren Anders Eriksson (f. 1799, d. 1875). Om dennes, son botanisten professor Jakob E. se nedan.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Svenska släktkalendern, 8, 1920—21, utg. af G. Elgenstierna (1920)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eriksson, släkt från Malmö, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15423, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15423
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eriksson, släkt från Malmö, urn:sbl:15423, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se