Anders Eriksson

Född:1774-11-03 – Reftele församling, Jönköpings län (på torpet Teget, Ölmestads by)
Död:1855-11-01 – Ås församling (F-län), Jönköpings län

Klockare, Bonadsmålare


Band 14 (1953), sida 392.

Meriter

Eriksson, Anders, som soldat med namnet Dryg, f. 3 nov. 1774 på torpet Teget, Ölmestads by, Reftele sn (Jönk.), d. 1 nov. 1855 i Ås sn (Jönk.). Föräldrar: torparen Eric Svensson och Märta Andersdotter. Soldat vid Jönköpings reg. 1 maj 1801–20 okt. 1804; klockare i Ås sn till sin död. Bonadsmålare.

G. 24 juni 1802 i Ås m. Stina Jacobsdotter, f. 3 okt. 1782 där, d. 7 maj 1855 där, dotter av Jacob Månsson och Brita Erlandsdotter.

Biografi

Redan under barndomen torde E. ha mottagit för sitt senare konstnärliga framträdande betydelsefulla impulser. Reftele var vid mitten av 1700-talet och de närmast följande årtiondena en av medelpunkterna för det dåtida kyrkliga hantverksmåleriet. I grannbyarna Nöbbeled och Ölmestad voro bosatta målarna Petter Edberg, Anders Sillman och Sven Niclas Berg (f. 1729, d. 1783). Otvivelaktigt har E. erhållit starka intryck, när han under sin uppväxttid i Ölmestad hade tillfälle att på nära håll betrakta Bergs bibliska måleri.

E:s väg blev emellertid icke hantverksmålarens. Hans konstnärliga utveckling fick en annan inriktning, sedan modern med barnen efter faderns död 1783 flyttat till sockenstugan i Kållerstads sn. Härigenom blev E. bosatt inom det vid denna tid livaktiga småländskhalländska bonadsmåleriets spridningsområde. Säkerligen har han också sammanträffat med den berömde halländske bonadsmålaren Johannes Nilsson, som under 1780-talet målade bonader åt bondehemmen i Södra Unnaryds sn. Dessa kontakter blevo avgörande för E., som redan i tjuguårsåldern framträder som en av sin tids mest produktiva bonadsmålare. Till denna arbetsflit torde ha bidragit, att han som äldste sonen måste draga försorg om modern och tre syskon. Emellertid flyttade E. 1801 till Ås sn, där han (1 maj samma år) antogs till soldat vid Jönköpings regemente för roten Draftinge storegård. E. erhöll härvid tillnamnet Dryg. Efter avsked från militärtjänsten ägnade sig E. i fortsättningen åt befattningen som klockare i församlingen. Han flyttade senare till Dravö by, där han var bosatt till sin död.

Särskilt de tidigaste bevarade av E:s bonader, vilka stamma från första hälften av 1790-talet, ge tydligt vid handen, att han tagit sin bonadskonst i arv från den s. k. småländsk-halländska skolan, vars äldre representanter verkat i området väster och sydväst om sjön Bolmen. E:s bonader visa dock åtskilliga självständiga drag. På ett annat sätt än inom det tidigare bonadsmåleriet äro hans figurer ofta individualiserade, scenerna livligare, och han inför därjämte bilder ur folklivet i motivförrådet. Även om E. icke kan räknas till de allra främsta inom den stilriktning, han företrädde, är han dock otvivelaktigt en av Smålands märkligaste bonadskonstnärer.

Författare

Nils Strömbom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Mantalslängder, Jönköpings län, KA; generalmönsterrullor och regementsarkiv, KrA; kyrkoarkiven i Kållerstad, Reftele, Villstad och Ås, Landsarkivet i Vadstena. – Sigurd Erixon, Anders Eriksson i Ås (Rig 1925); dens., Schwedische Bauern-Malereien (Jahrbuch für historische Volkskunde 2. Berlin 1926) ; dens., Målarna berätta (Svenska kulturbilder, N. F. 1, 1934); P. G. Wistrand, Utställning af svenska allmogemålningar juni 1911 (Nordiska museets tillfälliga utställning n :o 8, 1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Eriksson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15426, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Strömbom.), hämtad 2021-10-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15426
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Eriksson, urn:sbl:15426, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Strömbom.), hämtad 2021-10-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se