Sven Erlandsson

Född:1768-12-14 – Mårdaklevs församling, Älvsborgs län (i Göphult)
Död:1853-04-19 – Östra Frölunda församling, Älvsborgs län (på Karsbo, Yttergården)

Bonadsmålare


Band 14 (1953), sida 446.

Meriter

Erlandsson, Sven, f. 14 dec. 1768 på Göphult, Mårdaklevs, sn (Älvsb.), d. 19 april 1853 på Karsbo Yttergården, Östra Frölunda sn (Älvsb.). Föräldrar: åbon och trädgårdsmästaren Erland Hallberg och Anna Maria Kristoffersdotter Wurtzel. Ägde och brukade från omkr. 1790 till mitten av 1830-talet Karsbo Yttergården; kvarbodde sedermera hos en gift dotter där till sin död. Bonadsmålare.

G. 24 juni 1795 i Östra Frölunda m. Annicka Larsdotter, f. 10 nov. 1770, d. 7 maj 1852 på Karsbo Yttergården.

Biografi

Hos E. och hans syskon (se nedan) torde redan tidigt ha inympats, konstnärliga intressen. Modern var nära befryndad med målarna Abraham och Anders Sillman från Håcksvik, grannsocken till Östra Frölunda, liksom med målaren Jonas Hellgren från Reftele (Jönk.). Hon hade genom dem haft beröring med hantverksmåleriet och dess. yrkesmiljö. Även om dessa målare icke längre voro i livet under E:s uppväxttid, kunna säkerligen till dem återföras många impulser, som E. och syskonen mottagit i hemmet. Under sin grundläggande utbildning som målare torde E., såsom det bevarade materialet utvisar, åtminstone till en tid ha stått under inflytande av någon av det sena 1700-talets hantverksmålare i hans hemtrakter, icke osannolikt Sven Morin från Gnosjö. Detta har dock icke hindrat, alt E.'såsom bonadsmålare senare arbetat i övervägande folklig stil.

Redan vid början av 1790-talet hade E. nått en icke ringa färdighet som bonadskonstnär. Från de närmast följande årtiondena finnas emellertid endast några enstaka daterade bonader av hans hand bevarade. E:s egentligt produktiva period börjar först vid mitten av 1830-talet, och han målar därefter flitigt ända till sin död. Tydligen har han först sedan han lämnat jordbruket hunnit på allvar ägna sig åt bonadsmåleriet. Han gjorde härunder ofta vandringar nedåt Halland, varvid hans bonader funno köpare särskilt i Drängsereds socken.

E. fullföljde en originell, starkt personlig stil med en rent folklig komposition. Tillsammans med systern Christina Erlandsdotter (f. 1771, d. 1843), som i hög grad tillägnade sig broderns arbetssätt, kan han anses företräda en självständig skola, som brukat benämnas Kindskolan. Denna äger dock åtskilliga drag gemensamma med en stilriktning, som uppbars av ett antal bonadsmålare österut i Småland.

Även en annan syster, Lisa Erlandsdotter (f. 1774, d. 1854) i Grenhult, Mårdaklevs socken, var en mycket verksam målarinna. Hon synes emellertid ej ha utfört några bonader med figuralt innehåll utan i stället ägnat sig åt rent ornamentalt måleri, bevarat i form av väggdekorationer, bemålning på kistor, textade minnestavlor samt en viss typ av på tyg målade, med blomstermotiv prydda bröllops-bonader.

Den målande syskonkretsen i Östra Frölunda och Mårdaklev intar icke endast en märklig plats inom det sydsvenska bonadsmåleriet utan erbjuder på det hela taget det största intresse för studiet av den genuina folkkonstens förutsättningar och kännetecken.

Författare

Nils Strömbom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Mantalslängder, Älvsborgs län, Jönköpings län, KA; kyrkoarkiven i Hacksvik, Kalv, Mårdaklev, östra Frölunda m. fl. socknar, Landsarkivet i Göteborg; kyrkoarkiven i Gnosjö, Keftele in. fl. socknar, Landsarkivet i Vadstena. — N. Strömbom, Sven Erlandsson i Karsbo (Från Borås och de sju häraderna 1945) ; Ingegärd Vallin, Målningar bak tapeten (Göteborgs Morgonpost 30 mars 1943).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Erlandsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15441, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Strömbom.), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15441
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Erlandsson, urn:sbl:15441, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Strömbom.), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se