Eurén, släktBand 14 (1953), sida 675.

Biografi

Eurén, norrländsk släkt. Komministern i Undersåker i Jämtland Olof A. Westberg (f. 1694, d. 1750), som var bondson från Helgums sn (V. norrl.), äktade Hedvig Eurenia (d. 1766), dotter av prosten i Oviken, Jämtland, Peter Eurenius (se Eurenius, släkt, nedan s. 678). Makarnas son var Per West-Eurén (f. 1736, d. 1817), kyrkoherde i Råneå (Nb.). Westberg blev sinnessjuk, och West-Eurén var en orolig, bråkig och besynnerlig man. Den sistnämndes barn ändrade faderns namn till Eurén.

Bland dessa syskon E. voro tf. kammarrådet i Kammarkollegium från 1821 Magnus E. (f. 1772, f 1826) och kyrkoherden i Neder-Luleå, prosten Johan Peter E. (f. 1780, d. 1830), en beläst man. Bland den senares barn voro landssekreteraren i Luleå Anton Mauritz E. (f. 1815, d. 1867) och komministern i Ljustorp-Tynderö (V. norrl.) Axel Otto E. (f. 1821, d. 1873). Söner till landssekreteraren voro kapellpredikanten Otto Yngve E. (f. 1853, d. 1931), lektorn i Uppsala fil. doktor Sigurd Fredrik E. (f. 1858, d. 1926) och provinsialläkaren i Umeå distrikt med. lic. Henning Gustaf E. (f. 1862, d. 1917). Otto Y. E:s son Yngve Sigurd E. (f. 1890) utbildades till ingenjör i Tyskland och var länge verksam i Kina som bl. a. väg- och vattenbyggare och affärsman i Shanghai. Direktör Sigurd E. är numera anställd hos Svenska Tändsticks a.-b. i Jönköping. Lektor Sigurd F. E. äktade 1896 Clara Natalia Teresia Eneroth (f. 1869, d. 1952), dotter av grosshandlaren A. O. Eneroth samt syster till Carola och Andrea Eneroth (SBL, 13, s. 523 f.). Fru Teresia E., som utexaminerats från Högre lärarinneseminariet 1889 och sedan tjänstgjorde som lärarinna i Stockholm och Uppsala, gjorde sig känd som författarinna (dikter, roman, noveller) och särskilt som översättarinna till och från främmande språk av såväl vetenskapliga som skönlitterära verk, bl. a. av fransk lyrik. Hon medarbetade i dagspressen även som kritiker och i ett flertal tidskrifter. – Barn till komministern A. O. E. voro bl. a. fru Hildur Maria Herne, född E. (f. 1860, d. 1912), som var synnerligen verksam inom fattigvården i Göteborg, samt lasarettsläkaren i Eksjö, sedan i Jönköping med lic. Axel Herman E. (f. 1862, d. 1948), som var ordf. i Svenska lasarettsläkareföreningen 1912–19. Han var även kommunalt verksam (stadsfullmäktig i Eksjö och Jönköping, i den senare staden fullmäktiges ordf. 1928; landstingsman) samt satt i riksdagens andra kammare 1922–24. A. H. E. var en av stiftarna av Mäster Gudmunds gille i Jönköping och i många år styrelseledamot där. En son till honom är lasarettsläkaren i Årjäng Rolf Harald Axel E. (f. 1898).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: T. J. Arne, Svenskarna och österlandet (1952); L. Bygden, Hernösands stifts herdaminne, 2–4 (1923–2S); E. Kölgren, Läroverksmatrikel 1908–1900 (1909); A. Lindman, Axel Eurén. In memoriam (Mäster Gudmunds gilles årsbok 194S); N. S. Lundström, Svenska kvinnor i offentlig verksamhet (1924); H. T. O. Ohlsson, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1914 (1914) och 1934 (1934); Svenska släktkalendern, 12, 193S, utg. av G. Elgenstierna, s. 254; Svenskar i utlandet, utg. av I. Högbom (1929); Sveriges läkarehistoria, F. 3 (1901), F. 4 (1930); O. F. Ulff, Biografiska anteckningar om juris kandidater... 1839–1881 (1883); [V. Örnberg], Svenska ättartal, 10, 1894, s. 193.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eurén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15539, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15539
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eurén, släkt, urn:sbl:15539, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se