Evers, släktBand 14 (1953), sida 712.

Biografi

Evers, ursprungligen tysk släkt, härstammar från jordbrukaren i Obernwolde nära Lübeck Joachim Heinrich Evers (f. 1766, d. 1836), som hade två söner, vilka överflyttade till Sverige. Den äldre av dessa Asmus Heinrich E. (f. 1793, d. 1877) erhöll 30 okt. 1818 burskap som handlande i Göteborg. Han var vinhandlande och grosshandlare där 1818–49, bl. a. delägare i firma A. H. Evers & Co. 1837–49; senare var han godsägare. Bland hans åtta barn i två giften voro i första giftet sönerna grosshandlarna i Göteborg Johan Alfred E. (f. 1820, d. 1899), som 1843–83 innehade firma Alfred Evers där, och Axel Henning E. (f. 1823, d. 1861), tillika fabriksidkare. Med sin andra hustru Christina Sophia von Sivers hade Asmus Heinrich E. bl. a. sönerna grosshandlaren i Göteborg Fritz Heinrich E. (f. 1828, d. 1887) och generaldirektören i Domänstyrelsen Oscar Hugo E. (se nedan).

Grosshandlaren Asmus Heinrich E:s bror Johann Friedrich E. (f. 1801, d. 1874) fick 15 dec. 1826 burskap som handlande i Göteborg. Han var vinhandlande där och tillika godsägare samt gifte sig med sin brors svägerska Ulrica Eleonora von Sivers. Från J. F. E. stammar släktens yngre linje. En hans sonson är överste Thord Richard E. (f. 1879), som var chef för Västernorrlands reg. 1930–35, för Värmlands reg. 1935–39 samt militär led. av Krigshovrätten 1943–49. Bror till Thord E. var direktör Jacob Harald E. (f. 1865, d. 1941), som med sin maka, f. Danelius, 1947 donerade till Akademien för de fria konsterna en fond till minne av en bortgången son »Bengt Harald Evers' stipendiefond». Kusin till Thord och. Harald E. är verkst. direktören i Borås kolimportaktiebolag, danske vicekonsuln i Borås Knut Albert E. (f. 1882), som även är chef för firma Knut Evers & Co. där, vari två hans söner äro delägare. – Även andra släkter och personer med namnet Evers ha funnits och finnas.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Göteborgs stads borgarelängd 1621–1864, utg. af E. Långström (1926). – Meddel. från KungL Akademien för de fria konsterna, 1947, s. 8 f ; The Royal Bachelor's Club 1769–1944 (1947; Svenska släktkalendern, 14, 1950 utg. av Ulla Elgenstierna; [V. Örnberg], Svenska ättartal, 12, 1898.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Evers, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15568, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15568
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Evers, släkt, urn:sbl:15568, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se