Fabritius, släktBand 14 (1953), sida 733.

Biografi

Fabritius, ursprungligen holländsk släkt, sedan svensk adlig ätt, härstammar från Johan Gregorius Fabritius (1600-talet), med. doktor och professor i Leiden, Nederländerna, som undan spansk förföljelse flydde till Brasilien. Hans son artilleriofficeren L u d v i g F. (se särskild art. nedan) var först i rysk tjänst men övergick 1677 till Sverige, blev svensk diplomat i Persien och Ryssland och adlades 1687. Två hans söner bilda tvenne svenska grenar; en tredje son var överinspektören vid Avesta kronobruk och koppar-mynteri Alexander Rudolph F. (f. 1705, d. barnlös 1775). Ätten utdog på manssidan med Ludvig F:s sonsons son löjtnanten vid Upplands reg. WilhelmLudvigF. år 1834.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: se under Ludvig F. nedan.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fabritius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15591, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15591
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fabritius, släkt, urn:sbl:15591, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se