Fagerlin, släkterBand 14 (1953), sida 747.

Biografi

Fagerlin, släkter.

1. Fagerlin, småländsk-blekingsk släkt, se särskild släktart. nedan, s, 748.

2. Fagerlin, småländsk släkt, huvudsakligen bosatt i Kalmar län, härstammar från Peter F. (f. omkring 1745 i Frinnaryds sn, Jönk., f 1830 i Ålems sn, Kalm.), som var musikant vid Kalmar reg., gästgivare på Ålems gästgivargård och organist. En traditionsuppgift, att denna släkt skulle ha samma ursprung som den ovan under 1. nämnda, kan icke tillmätas något värde, då ingen verifiering finns och intet heller tyder på något släktsamband. Sonson till P. F. var bl. a. godsägaren på Bjurviks gård, Hjorteds sn (Kalm.), Otto Gottfrid F. (f. 1823, d. 1904 i Västervik). Otto F:s dotter Anna Clara Sofia F. (f. 1866, d. 1940) är känd som maka, från 1894, till teologen, kyrkoherden teol. doktor Samuel Andreas Fries (f. 1867, d. 1914). Dennes brev till makan äro under titeln »Vår kärleks historia. Ett bidrag till teologiens historia», utgivna av sonen M. Fries (1945); se vidare art. om S. A. Fries.

3. En småländsk släkt Fagerlin (även Fagerlind) härstammade från Birger (Bergerus) F. (d. 1753), komminister i Hagshult (Jönk.) 1722–39, bondson från Furuby sn (Kronob.). Han var fader till bl. a. komministern i Berga (Kronob.) magister Magnus F. eller Fagerlind (f. 1734, d. 1788), som hade två söner. Släkten synes ha utgått 1813 med den ene av dessa, kir. mag. Birger Abram Fagerlind.

4. Åtminstone ännu en småländsk släkt Fagerlin finns, härstammande från hemmansägarsonen Peter Lorentz F., som var läroverksadjunkt i Kristianstad 1884–1909. En son till denne är Karl Johan Lorentz F. (f. 1881), som varit häradshövding i Bräkne och Listers härad 1933–49 samt kommunalman i Sölvesborg, nu bosatt i Malmö.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

2. Källa: (K. A. K:son Leijonlmfvud, Ny svensk släktbok (1906).

3. Källor: C. Sjöström & V. Ljungfors, Smålands nation i Lund 1668–1921 (1922); G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne, 3 (1929), s. 128, och 5 (1931) s. 370.

4. Källor: Läroverksmatrikel 1908–1909, utg. av E. Kölgren (1909); Sjöström & Ljungfors, ovan a. a„ s. 399; Svensk juristmatrikel 1950, red. av J. Prom & E. T. Uggla (1950).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fagerlin, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15598, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15598
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fagerlin, släkter, urn:sbl:15598, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se