Fagerlin, släktBand 14 (1953), sida 748.

Biografi

Fagerlin, ursprungligen småländsk, sedan blekingsk släkt, härstammar från Johan Svensson (f. 1721), hemmansägare på östra gården i Fagerhult, Lemnhults sn (Jönk.). Namnet antogs av hans son handlanden i Karlskrona Jonas Fagerlin (f. 1751, d. 1823), g. m. Christina Humble. Av deras åtta barn blev Carl Wilhelm F. (f. 1790, d. 1855) sidenfabrikör i Stockholm och Matthias (Mattis) Julius F. (f. 1794, d. 1866) handlande i Karlskrona och lantbrukare på Kärrtorp (Blek.). Från den senare stammar släktens yngre gren, huvudsakligen fäst vid Blekinge. M. J. F:s sonson Axel Ephraim F. (f. 1859, d. 1941) tog hovrättsexamen i Lund 1883, blev vice häradshövding 1886, var 1889–90 auditör vid Norrbottens fältjägarkår och borgmästare i Luleå 1890–1937. Han var led. (höger) av riksdagens första kammare för Norrbottens län 1914–19 (lagtima) och därunder led. av bl. a. första lagutskottet vid lagtima mötet 1919. Han var vice ordf. i Norrbottens läns landsting 1901–04 och dess ordf. 1905–20.

Sidenfabrikören C. W. F. blev fader till bl. a. sidenfabrikören i Stockholm Wilhelm Jonathan F. (f. 1823, d. 1891) och målaren Ferdinand J. F. (se nedan), släktens mest kände medlem. Denna släktgren är förmodligen utdöd.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Justitiematrikel 1934, utg. av A. Gullberg (1934); Nord. familjebok, 2:a uppl., 35 (1923), sp. 720; C. Sjöström, Blekingska nationen 1697–1900 (1901); [V. Örnberg], Sv. ättartal, 7, 1891.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fagerlin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15599, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15599
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fagerlin, släkt, urn:sbl:15599, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se