Fagerström, släktBand 14 (1953), sida 765.

Biografi

Fagerström, sörmländsk släkt, ursprungligen från Kalmar län, vars äldste kände stamfar Johan Månsson (f. 1658, d. 1745) var bonde i Sporrsjö by, Åby sn (Kalm.). Hans sonsons sonson lantbrukaren i Stora Malms sn och byggmästaren i Katrineholm Per Magnus Fagerström (f. 1835, d. 1915) antog släktnamnet F. Dennes yngre son civilingenjör Ernst Elis Fridolf Fagerström (f. 1869, d. 1919), var verksam som uppfinnare och konstruktör. Ernst F. var sedan 1891 konstruktör hos Gustaf de Laval och 1894–97 teknisk chef för dennes mekaniska laboratorium. Tillsammans med de Laval uttog han flera patent och konstruerade tillsammans med honom 1908–09 den s. k. reversibla ångturbinen. En del av E. F:s antecknings- och skissböcker äro avsedda att överlämnas till Tekniska museet i Stockholm. Han var gift med Marguerite Ernestine Viroulet från Frankrike, och deras barn kalla sig Viroulet-Fagerström.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: T. Althin, Gustaf de Laval 1845–1913 (1943); T. H[amber]g Kamrater vid Tekniska högskolan, årskursen 1891–94 (1932); O. Strutz Katrineholms municipalsamhälle åren 1883–1916 (särtr. ur Katrineholms-Kuriren juli–aug. 1933); Svenska släktkalendern 1950, utg. av Ulla Elgenstierna (1949); Svenska teknologföreningen 1861–1936, 1, redig, av G. Indebetou & E. Hylander (1937); Chr. S[ylwan], [nekrolog över E. E. F. F.] (Industritidn. Norden, 1919). – Meddel. av byråsekr. Eugéne Viroulet-Pagerström, Stockholm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fagerström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15604, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15604
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fagerström, släkt, urn:sbl:15604, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se