Charles-Guillaume Cousin

Född:1707-04-01 – Frankrike (i Pont-Audemer (Normandie))
Död:1783-07-19 – Frankrike (i Pont-Audemer (Normandie))

Skulptör


Band 09 (1931), sida 21.

Meriter

Cousin, Charles-Guillaume, f. 1 apr. 1707 i Pont-Audemer (Normandie), d 19 juli 1783 därstädes. Föräldrar: Guillaume Cousin och Marguerite Legemble. Utbildades till skulptör hos bröderna N. och G. Coustou i Paris; verkade i Lyon 1728 —31; engagerades för tre år av Sveriges minister friherre N. P. von Gedda för slottsbygget i Stockholm 22 mars 1737; återkom efter ett kort besök i Paris till Sverige 1740 och arbetade vid slottsbygget t. o. m. 1746; erhöll pass 12 maj 1746 men var ännu i okt. kvar i Sverige; begav sig sedermera till Frankrike, där han emellertid tycks ha fört en relativt obemärkt tillvaro; var lärare för skulptören Francois Masson.

Gift med Marie-Geneviéve Lambert.

Biografi

C. var en habil men opersonlig skulptörbegåvning av den art, som det i Frankrike under 1700-talet fanns synnerligen gott om men som i Sverige var så mycket sällsyntare. Han arbetade i en stil, som betecknar ett övergångsstadium mellan barock dynamik och lekfull rokoko. Hans viktigaste arbeten vid slottsbygget äro följande: tio allegoriska amoringrupper, vilka befinna sig å den väldiga kornisch, som löper runt väggarna i rikssalen, där han även utfört de båda änglarna med kungakronan över fönstret i öster, samt två, möjligen tre av de stora sittande kvinnogestalterna på nyssnämnda kornisch; två grupper av änglar med språkband samt puttigrupperna mellan desamma i slottskyrkan; slutligen tio karyatidartade hermer å slottets västra fasad.

Utanför kungaborgen möta vi C: s hand å Karolinska gravkoret vid Riddarholmskyrkan (kartuschen med riksvapnet samt amorin och moln). Av C. äro vidare trenne porträttbyster: Adolf Fredrik (Drottningholm), K. J. Cronstedt (Fullerö och Akad. för de fria konsterna) och Olof Arenius (nationalmuseum). Däremot torde bysten av Taraval (som även av undertecknad tidigare tillskrivits C.) vara av Bouchardon. I Frankrike finnes ett mindre antal arbeten av C., huvudsakligen porträttbyster (jmfr Lami).

Utan betydelse i Frankrike, har C. dock i Sverige, vid sidan av den långt mer begåvade Jacques-Philippe Bouchardon, gjort en verklig insats. I sin art — dvs. som dekorativ friskulptur — höra de allegoriska puttigrupperna i rikssalen till det bästa, som finnes i Sverige.

Författare

Andreas Lindblom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Katolska församlingens i Stockholm kyrkböcker; S. Lami, Dic-tionnaire des sculpteurs de 1'école francaise au dix-huitiéme siécle, 1 (1910); A. Lindblom, Fransk barock- och rokokoskulptur i Sverige (19231 och där citerade arkivalier.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Charles-Guillaume Cousin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15630, Svenskt biografiskt lexikon (art av Andreas Lindblom.), hämtad 2020-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15630
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Charles-Guillaume Cousin, urn:sbl:15630, Svenskt biografiskt lexikon (art av Andreas Lindblom.), hämtad 2020-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se