H E Henriette (Ette) D A Coyet (f. Cederström)

Född:1859-03-16 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län
Död:1941 – Bara församling, Skåne län

Filantrop


Band 09 (1931), sida 60.

Meriter

6. Hilda Eleonora Henriette (Ette) Dorotée Amelie Coyet, f. Cederström, f. 16 mars 1859 i Hälsingborg. Föräldrar: generallöjtnanten friherre Klas Arvid Bror Cederström och grevinnan Amelie Virginie Tomasine Eleonore Ehrensvärd.

Gift 20 sept. 1884 i Hälsingborg med ägaren till Torup i Bara härad, kammarjunkaren, sedermera hovmarskalken Gustav Johan Coyet, f. 5 aug. 1853, d. 17 okt. 1924.

Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns hemslöjdsförening från 1905 (ordförande i arbetsutskottet 1910—15 och i utskottet för utgivande av »Gammal allmogeslöjd från Malmöhus län» 1916—23) och av styrelsen för Södra Sveriges sjuksköterskehem från 1906; ordförande i styrelserna för Bara härads vandrande skolkök från dess stiftande 1908 till 1914 och för Fredrika Bremerförbundets stipendienämnd för Malmöhus län från 1911; initiativtagarinna till och ordförande i styrelsen för Bara-Hyby-Mölleberga krets av Svenska röda korset från dess bildande 1913; ledamot av bestyrelsen för 1914 års Baltiska utställning i Malmö; ledamot av styrelsen för Vilans folkhögskola från 1918; ordförande i Svenska röda korsets kommitté för mottagande av tyska och österrikiska krigsbarn i Skåne 1919—20; v. ordförande i styrelsen för Stiftelsen kronprinsessan Margaretas minnesfond från 1920; stiftande ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund och ledamot av dess styrelse från 1920; ordförande i Bara härads hembygdsförening sedan dess stiftande 1921; ledamot av Bara församlings fattigvårdsstyrelse från 1925; ledamot av styrelsen för ortnamnssällskapet i Lund från 1925, av styrelsen för föreningen Malmö musei vänner från 1926, av styrelsen för föreningen för dendrologi och parkvård från 1927 samt av stora styrelsen för 1930 års konstslöjdutställning i Stockholm från 1928. Erhöll Malmöhus läns hemslöjdsförenings guldmedalj 1916, Sophie Adlersparres medalj för främjandet av kvinnlig handaslöjd 1921, »Illis quorum» 1922 och Svenska röda korsets guldmedalj 1922; hedersledamot av Lunds kvinnliga studentförening 1925 och av Samfundet för hembygdsvård 1928; innehar dessutom utländska utmärkelsetecken.

Biografi


De representativa plikter, som åligga borgfrun på ett av Skånes förnämligaste slott, fyller friherrinnan C. på ett beundransvärt sätt. Gästfritt öppnas tillträdet till Torups skatter för de många, som önska ta kännedom om livet på ett svenskt herresäte, och besökandeböckerna på Torup fyllas årligen av namnen på de många främlingar, svenskar och utlänningar, som beredas tillfälle att beundra den ståtliga borgen med dess smakfulla inredning och välvårdade parkanläggningar — Som det tydligt framgår av den ovan meddelade förteckningen över de ordförande-och styrelseledamotskap, friherrinnan C. innehar, är hon den givna medelpunkten för sin trakts sociala och kulturella strävanden. Framför allt har hon med medryckande entusiasm och stor sakkunskap ägnat sig åt olika grenar av den skånska hembygdsvården. Både genom att personligen gå i bräschen för dess arbete och genom att i tal och skrift söka tolka i synnerhet gammal skånsk textilkonsts säregna skönhet och gedigenhet har hon i hög grad gagnat dess strävanden. Särskilt betydelsefullt är det praktverk, »Gammal allmogeslöjd från Malmöhus län» (1916—23), som friherrinnan C. jämte fröken Ebba Billing redigerat.

Författare

Gunnar Cahlquist.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källa: Personliga upplysningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
H E Henriette (Ette) D A Coyet (f. Cederström), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15635, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Cahlquist.), hämtad 2024-06-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15635
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
H E Henriette (Ette) D A Coyet (f. Cederström), urn:sbl:15635, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Cahlquist.), hämtad 2024-06-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se