Cramér, släktBand 09 (1931), sida 71.

Biografi

Cramér, släkt, härstammande från tunnbindaren i Visby Johan Kramer (Kråmer) (d. 1678), vilken före 1661 invandrat till Gotland. Enligt traditionen skall släkten ha kommit från Nederländerna och ursprungligen ha härstammat från England. Namnet skulle möjligen kunna vara taget efter staden Cromer på Englands ostkust men förekommer dock även i Nederländerna och Tyskland. Tunnbindaren Johan Kramers sonson kyrkoherden i Rute Johannes Cramerus (f. 1683, d. 1737) var farfader till rådmannen i Visby Johannes Cramerus (f. 1754, d. 1807), vars barn skrevo sig Cramér. Bland dem märkas borgmästaren i Visby Carl Abraham C. (f. 1779, f 1828) och sjökaptenen och dykerikommissarien Lars C. (f. 1787, d. 1829), vilken var fader till rektorn Johan Niclas C. (se nedan). Sonsons son till borgmästaren Carl Abraham C. är professorn Carl Harald C. (f. 1893), vilken 1917 blev docent i matematik vid Stockholms högskola och 24 juli 1929 utnämndes till förste innehavare av den vid Stockholms högskola inrättade professuren i försäkringsmatematik och matematisk statistik. Han har utgivit en rad matematiska arbete vilka huvudsakligen beröra den analytiska talteoriens och den matematiska statistikens områden.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 24 juli 1929; A. Kinberg, Gotländska slägter, 1 (1889—93); E. Nyberg, Gotländsk släktbok (1910—11). .

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cramér, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15644, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2021-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15644
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cramér, släkt, urn:sbl:15644, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2021-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se