Crusebjörn, släktBand 09 (1931), sida 389.

Biografi

Crusebjörn, släkt, härstammande från handlanden Frans Kruse, som levde i Lübeck på 1500-talet. Hans son Peter Kruse (d.1645) inflyttade till Stockholm som köpman och blev en av direktörerna för handelskompaniet därstädes 1 jan. 1620. Han adlades med bibehållet namn 12 mars 1622, men efter på 1629 års riksdag framförda klagomål över namnlikhet med andra ätter resolverades, att hans barn skulle kalla sig Krusbjörn eller Crusebjörn. Peter Kruse blev landshövding i Dalarna och Kopparbergslagen 4 okt. 1634 och arrenderade jämte Govert Silentz Säters kronobruk enligt kontrakt 5 mars 1628. Söner till honom voro Peter C. (d. 1650), vilken var svensk resident i Moskva 1644—47, kammarrådet och v. landshövdingen i Kopparbergs län Jesper C. (d. 1663) samt Frans C. (f. 1605, d. 1654), vilken, var landshövding i Västernorrland och Västerbotten från 1641 och från vilken den ännu levande ättegrenen härstammar. En ättling i sjätte led till honom var statsrådet och generallöjtnanten Jesper C. (se nedan).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Crusebjörn, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15717, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15717
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Crusebjörn, släkt, urn:sbl:15717, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se