G. Adrian Dahl

Född:1864-03-05 – Stockholms stad, Stockholms län


Pianist, Musiklärare, Kritiker


Band 09 (1931), sida 543.

Meriter

Dahl, Gustaf Adrian, f. 5 mars 1864 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Karl Gustav Dahl och Berta Amanda Maria Sellström. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk ht. 1874 och vid Stockholms gymnasium (sedermera h. latinläroverket å Norrmalm) ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1883; idkade musikaliska studier i Stockholm samt i Paris 1886—88; student i Uppsala ht. 1887; avlade kansliexamen 31 jan. 1895. Verksam som musikpedagog och pianist från 1895; musikrecensent i Aftonbladet-Dagen från 1905, i Svenska dagbladet samt i Svenska morgonbladet från. 1908.

Gift 22 apr. 1911 med Elsa Olivia Andersson, f. 21 okt. 1887, dotter till bildhuggeriarbetaren i Stockholm Edvard Anders Mattjon Andersson och Olivia Ulrika Andersson.

Biografi

D. har starkt musikaliskt påbrå. Hans fader rådmannen K. G. Dahl var känd som en hängiven och sällsynt intresserad musikvän. Efter avlagd mogenhetsexamen ägnade sig D. till  en början åt musiken under ledning av framstående lärare. I pianospel erhöll han undervisning av Hilda Thegerström, i harmonilära och kontrapunkt av L. Norman och W. Heintze. Redan i pojkåren komponerade han en marsch och en »tonmålning» (Seglatsen), vilka 1879 trycktes som bihang till Figaro. Norman värderade högt sin lärjunge och ägnade hans första självständigt publicerade verk, »Tvenne pianokompositioner» (1883), en uppmuntrande anmälan, avsedd att sporra till fortsatta allvarliga studier. Dessa förde honom (1886) till Paris, där han åtnjöt undervisning i kontrapunkt jämte komposition och instrumentation av Ch. M. Widor och Camille Saint-Saéns. Efter återkomsten till hemlandet övergick D. till juridiska studier i Uppsala, som 1895 ledde till kansliexamen. Men musikintresset tog åter ut sin rätt. Sedan de akademiska studierna avslutats, framträdde han i huvudstaden som musiklärare och pianist och har sedan början av 1900-talet även varit verksam som musikrecensent. Sin egentliga insats på sistnämnda område har han under ett tjugutal år gjort i Svenska morgonbladets spalter.

Som kompositör har D. efter sin tidiga debut varit mycket verksam. Av hans hand föreligga ett fyrtiotal tonsättningar med utsatt opustal samt talrika andra musikstycken, av vilka många offentliggjorts genom trycket. Bland dessa arbeten, som röja melodisk ingivelse och formsinne, märkas körverken »Styrbjörn Starke» för manskör, barytonsolo och orkester, »Pastorale» för manskör, sopransolo, orgel och piano, en pianosonat, pianostycken, sånger, bland vilka »Bachanal», »Midsommar» och »Lovsång» (med obl. violin) vunnit popularitet, samt stycken för violin och piano.

Författare

P. Vretblad.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av D.; L. Norman, Musikaliska uppsatser och kritiker (1888).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
G. Adrian Dahl, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15777, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15777
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
G. Adrian Dahl, urn:sbl:15777, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se