Lotten Dahlgren

Född:1851-04-23 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1934 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Författare


Band 09 (1931), sida 706.

Meriter

4. Eva Charlotta Carolina (Lotten) Dahlgren, de båda föregåendes syster, dotter till D. 1, f. 23 apr. 1851 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i mamsell Augusta Eggerts skola i Stockholm; studerade språk i Geneve 1878—79. Meddelade enskild undervisning; tjänstgjorde i Aftonbladets redaktion 1888—90; redigerade Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Dagny 1891—1907 (erhöll utgivningsbevis 7 dec. 1895); sekreterare i Sällskapet Nya Idun 1901—06. Erhöll medaljen Litteris et artibus 1921.

Biografi

Under åren 1891—1907 redigerade L. D. Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Dagny, vars fylliga och påpassliga litteraturavdelning ger uttryck åt hennes personliga intressen. 1905 vann hon stor litterär framgång med sin första Ransätersbok, vilken på ett år utgick i tre upplagor. Dessa släktinteriörer från 1830-talets Värmland och Uppsala fängslade med makten av ett nytt stoff, ty vår efterromantiska kultur var vid denna tid så gott som bortglömd. L. D. var från barndomen förtrogen med de människor, vilkas brev och dagböcker hon anförde, och på ett försynt sätt förstår hon »att förflytta läsaren mitt in i den tid som skildras». »Ransäter» har också gett impulsen till en rad liknande memoarverk, varav Anna Hamilton Geetes »I solnedgången» blev det förnämsta. Själv har L. D. utgivit en hel serie nya släktböcker, vilka väl icke äga samma stämningsrikedom som förstlingsverket men varav flera till gengäld fått en mer mångsidig dokumentering. Högst i detta avseende står kanske tvåbandsverket om Nordenfeldtarna på Björneborg (1922—24). Helst bearbetar L. D. värmländska släktminnen, men hon har också behandlat andra kulturmiljöer; sålunda ge de på Svedbom-Limnellska familjepapper grundade böckerna »Norrländska släktprofiler» (1911) och »Lyran» (1913) karakteristiska interiörer från Härnösand och från Stockholm på 1870-talet. Att L. D. fått sig anförtrott så många intima släktpapper beror tydligen utom på hennes väl dokumenterade förmåga att personligt leva sig in i gamla tider även på hennes aldrig svikande taktfullhet. Personligen har L. D. föga framträtt, men en av dem som stått henne närmast förklarar, att »hennes sirligt värdiga uppträdande maskerar en humor, som hör till hennes värmländska släktklenoder», och att hon äger »ett rent av studentikost tjuvpojkslynne». Denna sida av hennes väsen lär särskilt ha framträtt i hennes tillfällighetsdiktning i Nya Idun.

Författare

Sverker Ek.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Vid brasan i barnkammaren. Små originalstycken på vers. Af Lotten D. Sthm 1881. 60 s. (Sign.) — Julklapp till svenska barn 1889, utg. af Lotten D., H. Mark & Hugo H. 111. af svenska konstnärer. Sthm 1889. 4: o 76 s. (Sign.; tills, med Henrika Vidmark & Hugo Hörlin.) — En vinter i Upsala på 1840-talet. Utdrag ur en ung flickas [Ulla von Helands] dagboksanteckningar. Sthm 1899. 26 s. (Särtr. ur Dagny 1899.1 — Uno Troili. En minnesteckning (Ord. o. bild, Arg. 10, 1901, s. 1—27, 1 pl.). — Ran-säter. Värmländska släktminnen från 1800-talets förra hälft upptecknade. Sthm (tr. Upps.) 1905. XV, 317 s., 1 pl., 1 facs.-bil. 5:e uppl. Sthm 1923. 277 s., 1 facs.-bil. — Ett blad ur den svenska dramatikens historia (Ord o. bild, Årg. 16, 1907, s. 31—44). — Ur Ransäters familjearkiv. Dagboks- och brefutdrag sammanförda. Sthm (tr. Upps.) 1907. (8), 204 s., 6 pl. 3:e uppl. Sthm 1923. 202, (1) s. — Fredrika Bremer och hennes »vinterdotter» (Ord o. bild, Arg. 17, 1908, s. 625—642). — En svensk herrgårdssläkt. Familjepapper ur Bal-dersnäs arkiv, under medverkan af Maria Wsern sammanförda och utg. Sthm 1909. (8), 350 s., 2 bl. släkttavl. 2: a uppl. Sthm 1910. (8), 356 s., 2 bl. släkttavl. — Lif eller död. Ett gif akt till Sveriges unga kvinnor af Magnhild. Sthm 1910. 12 s. (Pseud.) — Norrländska släktprofiler. Episoder och minnen ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. 1—2. Sthm 1911. X, (1), 379 s., 2 pl.; VII, (1), 280 s., 1 pl. — Till Jenny Linds historia. Ett par bidrag (Ord o. bild, Arg. 22,_ 1913, s. 1—16, 1 pl.). — Anna Hamilton Geete: »I solnedgångens» författarinna (Personhist. tidskr., Årg. 15, 1913, s. 117 —119). — Lyran. Interiörer från 1870- och 80-talens konstnärliga och litterära Stockholm. Sthm 1913. VIII, 331 s., 1 pl. — Grannarna på Kungsängsgatan. Ett par kapitel ur en svensk tondiktares Q. A. Josephsons] historia. Sthm 1914. IX, 226 s., 4 portr. 2: a uppl. Sthm 1923. 210 s. — »Ecco Romal» En svensk tondiktares Roma-minnen. Brev och dagboksblad från 1840-talet (Ord. o. bild, Årg. 25, 1916, s. 81 —101). — Patron Carl. Några anteckningar om Bengt Gustaf Geijer d. ä. och hans söner. Sthm 1916. 122 s., 11 pl. — Gubben Nylén. Brev från en svensk sjöman. Sthm 1920. 236, (1) s:, 9 pl. — En Jenny Lind-studie (Ord o. bild, Årg. 29, 1920, s. 513—520, 1 pl.). — Margareta, Sveriges kronprinsessa. Minnesteckning. Upps. 1921. 4: o 139 s., 30 pl. 3:e uppl. Upps. 1921. 4: o 139 s., 30 pP (Tills, med Julia Svedelius; under fleras medverkan.) — Nordenfeldtarna på Björneborg. En värmländsk släkthistoria. Sthm 1922. XV, 352, (1) s. — Björneborg i helg och socken. En ny bok om Nordenfeldtarna. Sthm 1924. X, (1), 347 s., 2 släkttavl. — Stockholmsbarn på sommarnöje. Några 1850- och 60-talsminnen (Hågkomster och livsintryck, Saml. 5, 1924, s. 55—64). — Excellensen på Gustafsvik. Några drag ur Georg Adlersparres levnad. Sthm 1925. 168 s, 8 pl. — Hos kamrerns. En Geijersk familjekrets. Sthm 1926. 173 s, 1 portr. — Jenny Lind utom scenen. Förtroliga brev till hennes förmyndare H. M. Munthe, i urval och med kommentarier utg. Sthm 1928. 415 s., 1 portr. — När Djursholm ännu var ungt (Skrifter utg. av Samf. Djursholms forntid och framtid, Årg. 1929, s. 67—85). — Drag från en värmländsk småstad hämtade ur en gammal dagbok [av Marie Charlotte Nordenfeldt] (Nationen och hembygden. Skriftserie utg. av Värmlands nation i Uppsala, 1, Upps. 1930, s. 39—54). — Marie Charlottes dagbok. Bilder från en värmländsk småstad. Sthm 1931. 203 s., 8 pl. — Talrika artiklar i Dagny samt i Aftonbladet m. fl. tidningar.

Redigerat: Dagny. Tidskrift för sociala och litterära intressen, utg. af Fredrika-Bremer-förbundet. Sthm 1891—1907.

Källor och litteratur

Artiklar av Anna Maria Roos i Ord o. bild 1905, Klara Johanson i "Dagny 1908 och Lydia Wahlström i Ord o. bild 1923.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lotten Dahlgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15813, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2024-06-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15813
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lotten Dahlgren, urn:sbl:15813, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2024-06-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se