J. Erik F. Dahlhielm

Född:1880-03-01 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län
Död:1955 – USA, Amerikas Förenta Stater (troligen i USA)

Tidningsredaktör


Band 09 (1931), sida 722.

Meriter

Dahlhielm, Johan Erik Fredrik, f. 1 mars 1880 i Jönköping. Föräldrar: redaktören Johan August Dahlhielm och Maria Kristina Petersson. Genomgick folkskola; elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk vt. 1890—ht. 1897 och vid Johannelunds missionsinstitut ht. 1898—vt. 1901. Emigrerade till Förenta staterna mars 1902; anställd vid missionsförsamlingarna i Braham, Minnesota, 1902—03 och Red Oak, Iowa, 1903—05; redaktör för Svenska pressen, Omaha, Nebr., 1905—07; anställd vid missionsförsamlingarna i Osage City, Kansas, 1907—08 och Kansas City, Missouri, 1908—10; redaktör för Minneapolis veckoblad från 1910; ledamot av Nordvästerns missionsförenings styrelse och dess sekreterare från 1912; ledamot av styrelsen för Swedish historical society of America från 1915, av Svenska kulturförbundets Nord-västernsavdelning från dess bildande (ordförande från 1927) och av Svenska evangeliska missionsförbundets styrelse från 1927.

Gift 8 sept 1903 med Hulda Swedell, f. 14 jan. 1879 i Mapleridge, Minnesota, dotter till lantbrukaren Anders Johnson Swedell.

Biografi

D. kom till Förenta staterna och inträdde i Missionsförbandets tjänst vid en tidpunkt, då denna sammanslutning höll på att ingå i ett nytt utvecklingsskede. De gamla ledarna, män som E. August Skogsbergh, J. M. Sanngren och K. Erixon, stodo i begrepp att vika för en ny generation, för vilken striderna med Augustanasy-noden och schismen mellan Svenska evangeliska luterska missionssynoden (organiserad 1873) och Svenska evangeliskt-luterska Ansgariisynoden i Förenta staterna (organiserad 1874) voro blott historia. Som redaktör och tjänsteman inom Missionsförbundet har D. burit sin andel i dess arbete. Han har varit med om att skapa de två undervisningsanstalterna North park college i Chicago och Minnehaha academy i Minneapolis. Och han har väsentligen tryckt sin prägel på förbundets organ Minneapolis veckoblad. Tack vare hans begåvning och vidsynthet har Veckobladet under hans redaktörstid frigjort sig från all den ofruktbara polemik, som tyngde spalterna i äldre publikationer, sådana som Zions baner (Keokuk, Iowa) och Chicagobladet. Tidningen har också vunnit aktning även hos organ för konkurrerande religiösa sammanslutningar.

D. är en ivrig ledamot av Svenska kulturförbundet, men intager likväl i praktiska språkfrågor en konciliant hållning. Enligt hans mening är det oundvikligt att övergå från svensk till engelsk gudstjänst, och han hör därför ej till dem, som gjort det till sin uppgift att bekämpa engelskans landvinningar i kyrkorna. Ej heller fördömer han den unga generationen, därför att denna föredrager landets språk framför Sveriges. Ehuru D:s journalistiska plikter hindrat honom från att själv göra forskningar rörande svenskarnas historia i Förenta staterna, har han visat ett verksamt intresse för Swedish historical society of America och har vid kyrkliga sammankomster hållit föredrag och tal av historisk natur. Under åtskilliga år har hans förlag också med ringa förtjänst tryckt den historiska föreningens publikationer. D. var jämväl en av dem, som genomdrevo, att föreningens samlingar överfördes från Rock Island, Illinois, till St. Paul, Minnesota, och att dess styrelse flyttade från Chicago till Minnesota (1921).

Författare

G. M. Stephenson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Personliga erinringar: Minneapolis veckoblad; Yearbooks of the Swedish hist. society of America, 1921—26.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J. Erik F. Dahlhielm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15817, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. M. Stephenson.), hämtad 2021-03-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15817
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J. Erik F. Dahlhielm, urn:sbl:15817, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. M. Stephenson.), hämtad 2021-03-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se