släkter EkmanBand 13 (1950), sida 48.

Meriter

Biografi

Ekman, släkter. Talrika svenska släkter bära namnet E. Det är veterligen första gången belagt i Stockholms stads tänkebok 1593–95, då en Anders E. (Eekman, Eckmann, Eickman) nämnes. Namn av denna borgerliga typ slå igenom i svenskt namnskick under mitten av 1600-talet; namnen på -berg och -man blevo de vanligaste. Träd- och växtnamn i släktnamnets förra led blevo vid nämnda tid också allmänna, och äro icke sällan lika med begynnelseledet av namnet på den ort, varifrån vederbörande utgått och vilken han således velat bringa i erinran genom sitt släktnamn.

Bland större svenska släkter med namnet E. äro särskilt sex äldre sådana mera kända.

a) Östgötasläkten Drysander, sedan Ekman, se särskild släktart. nedan s. 50.

b) Den ursprungligen värmländska släkt E., som vanligen kallas Göteborgssläkten E., se särskild släktart. nedan s. 55.

c) Den s. k. Dalstorpssläkten E. (Eekman) från Västergötland, se särskild släktart. nedan s. 139.

d) Västmanland-Dalasläkten E., se särskild släktart. nedan s: 144.

e) Skånesläkten E., se särskild släktart. nedan s. 148.

f) Gotlandssläkten E. härstammar från artillerihantlangaren, sedan konstapeln Lars Trana (d. 1783 i Visby), vilken 1766–83 var anställd vid den på Gotland förlagda artilleribataljonen. Trana torde varit hans soldatnamn, medan hans verkliga namn anses ha varit Ekman, enär det upptogs av änkan och barnen omedelbart efter hans död. Med två hans söner, kyrkoherden i Vänge (Gotl.) Evert E. (f. 1772, d. 1854) samt kyrkoherden i Grötlingbo (Gotl,), prosten fil. magister Lars E. (f. 1779, d. 1858), delades släkten i två grenar. Till den yngre hörde sistnämnde Lars E: s son grosshandlaren, skeppsklareraren 1858—69 och hannoveranske konsuln 1851–66 i Visby Lars Peller E. (f. 1809, d. 1869), g. andra gången med Barbara Elisabeth Maria Enequist (jfr släktart. Enequist). Bland hans söner i första giftet märkas skeppsklareraren i Visby från 1869, tyske konsuln Carl Laurentius E. (f. 1836, d. 1901) samt grosshandlaren, direktören i Ångfartygs a.-b. Gotland och nederländske vice konsuln i Visby Fredrik Axel E. (f. 1841, d. 1927). Den nämnde C. L. E. var fader till den kände affärs-, bank- och kommunalmannen i Visby Carl Emil E. (f. 1868, d. 1954), som var skeppsklarerare där 1890–1945 och tysk konsul 1901–45. Hans mångsidiga verksamhet är skildrad i festskriften »Carl E. Ekman sextio år 1868 13/9 1928» (1928), som även har ett kapitel om släkten.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Rörande namnet E. se Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 1. 1592–1595, utg. av D. Almqvist (1939) ; R. Brieskorn, Svenska familjenamn (Personhist tidskr., 17, 1915) ; E. Tegnér, Om svenska familjenamn (dens Ur språkens värld, 3, 1930). Om Gotlandssläkten E. se A. Kinberg Gotländska slägter, 1 (1889–93) ; E. Nyberg, Gotländsk släktbok (1938), samt även i texten under f) nämnd festskrift.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
släkter Ekman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15843, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15843
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
släkter Ekman, urn:sbl:15843, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se