Ekman, släktBand 13 (1950), sida 144.

Biografi

Ekman, släkt, den s. k. Västmanland-Dalasläkten. Den anses härstamma från Husby sn (Kopp.), varest det på 1600- och 1700-talen fanns en släkt E., bördig från gården Ekvallen där. Släktens äldste säkert kände stamfader Anders E. anges nämligen (i kyrkoböckerna för Lindesbergs och Hammars församlingar) vara född 1678 i »Husby». Han blev borgare i Lindesberg, där släkten i fyra generationer var bofast, och avled 1760. Hans sonson, rådmannen i Lindesberg Anders E. (f. 1738) var farfar till bruksförvaltaren Johan (Jan) Peter E, (f. 1804, d. 1889). Den sistnämndes sonson var arkitekten Per Frithiof Laurentius E., se nedan.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Frithiof Ekman, En Westmanland-Dala' slägt Ekman-Öbergs krönika (1935) ; Svenska släktkalenclern, utg. av G. Elgenstierna, 10, 1930 (1929).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15847, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15847
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekman, släkt, urn:sbl:15847, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se