Ekman, släktBand 13 (1950), sida 148.

Biografi

Ekman, ursprungligen skånsk släkt, härstammar från kvartermästaren Nils Ekman (1600-talets slut), som bodde vid Vomb (Malm.). Hans son snickarmästaren i Lund Anders E. (f. omkr. 1712, d. 1780) var fader till bl. a. tenngjutaråldermannen i Malmö Magnus E. (f. 1745, d. 1817), g. 1) 1774 m. färgardottern Gertrud Christina Ruhe (d. 1780), 2) 1783 i Skabersjö (Malm.) m. Maria (Maja) Catharina Lang. M. E. hade i andra giftet sonen Otto Christian E. (E. 1), läkare och fornsakssamlare. Bland dennes 16 barn (i två giften) märkes uppfinnaren, ingenjören Carl Daniel E. (E. 2). Äldre halvbröder till den sistnämnde voro praktiserande läkaren i Stockholm Axel Brynolf E. (f. 1830, d. 1882), under sina studentår en känd upptågsmakare, samt rektorn i Borgholm fil. doktor Ernst Leonard E. (f. 1832, d. 1887). Den sistnämndes son, redaktören Ernst Leonard E. (f. 1874, d. 1946) har bl. a. utgivit en kortare monografi om »Släkten Ekman» (1907). En son till denne är riksdagsstenografen, medarbetaren i Dagens Nyheter, redaktör Ernst Leonard E. (f. 1904, d. 1985), som även framträtt som skönlitterär författare. Släkten fortlever.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: ovan anförda släktmonografi av E. L. Ekman; J. Agri & W. Karlson Malmö tenngjutare (Malmö fornminnesfören:s ärsskr. 1935). — Meddel. av redaktör E. L. Ekman, Stockholm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15848, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15848
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekman, släkt, urn:sbl:15848, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se