Ekström, släktBand 13 (1950), sida 203.

Biografi

Ekström, uppländsk släkt från Husby-Lyhundra sn i Roslagen (Sth.), härstammar från rotebåtsmannen och lotsen Per Hansson Ström (f. 1744, f 1776), som bodde där. Dennes hustru Brita Stina Gottliebsdotter gifte om sig med en båtsman Ekman. Tydligen bildade sonen, lotsåldermannen Per Persson Ekström (f. 1776, f 1835) sitt namn (1804) genom sammanslagning av delar av styvfaderns och faderns namn. Med P. P. E:s söner, lotsåldermannen Per Ulric E. (f. 1805, f 1882) samt repslagaren och handlanden i Eskilstuna Johan Eric E. (f. 1808, f 1858), delades släkten i en äldre och en yngre gren, kallade Södertäljegrenen och Eskilstunagrenen, vilka båda fortleva. Till senare grenen hörde en av J. E. E: s söner, grosshandlaren i Stockholm Alfred Herman E. (f. 1838, f 1906), som var fader till elektroteknikern och affärsmannen fil. doktor Alfred E. (se nedan).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Svenska släktkalendern, utg. av G. Elgenstierna, 13, 1943 (1942).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15909, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15909
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekström, släkt, urn:sbl:15909, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se