Ekström, släktBand 13 (1950), sida 209.

Biografi

Ekström, släkt som under de senare generationerna verkat i Västmanland och Dalarna, men tidigare kom från Stockholm. Vaktmästaren LarsEkström. (f. 1747, d. 1820) i Stockholm var fader till boktryckerifaktorn där Lars Fredrik E. (f. 1796, d. 1878). Den senares son var pedagogen Fredrik August E. (se nedan), far till Gunnar E. (f. 1859), kyrkoherde i Falun, kontraktsprost och teol. hedersdoktor samt ledamot av kyrkomötet 1903–36 och författare till talrika skrifter. Hans son domkyrkosysslomannen i Västerås Gunnar E. (f. 1893, d. 1990) utger det stora nya »Västerås stifts herdaminne» (hittills del 1:1–2, 1939, 1949).

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Mantalslängder för Klara förs:s övre del 1820, Klara dödbok 1811–28, födelsebok för Riddarholmsförs. 1794–1807, dödlista 1878 söder, SSA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15910, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2020-11-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15910
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekström, släkt, urn:sbl:15910, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2020-11-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se