Elfving (Elfwing), släktBand 13 (1950), sida 302.

Biografi

Elfving (Elfwing), småländsk släkt, härstammar från. kronolänsmannen i Stranda härad (Kalm.) Bengt Elfving (f. 1704, d. 1789) på bostället Vitemåla i Ålems sn. I gifte med Catharina Verndahl (Werendahl) hade han bl. a. sonen Anders E. (E. 1). Av dennes brorsöner var häradshövdingen i Konga och Uppvidinge lagman Anders E. (f. 1790, d. 1862) fader till svensk-amerikanen överste Nere Albert E. (E. 2), medan häradshövdingens bror rådmannen i Kalmar Carl E. (f. 1796, f 1853) var fader till topografen överstelöjtnant Carl Eugen Elfwing (f. 1827, d. 1909). Denne avancerade 1882 till överstelöjtnant i generalstaben, erhöll avsked 1885 men tjänstgjorde till 1900 vid generalstabens topografiska avdelning. C. E. E., som var en duglig och ihärdig topograf, har främst gjort sig känd genom att på hans initiativ efter utländsk förebild i Sverige infördes heliogravyren för framställning av kartplåtar, en metod, som tillämpades från mitten av 1880-talet till 1933; han har även konstruerat en avvägningsspegel, vilken användes vid uppgång av terrängprofiler och för bestämning av nivåkurvor. År 1870 blev han led. av Krigsvetenskapsakademien.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Generalstaben 1873–1923 (1923); Bror Olsson, Anders Elfving (1944), s. 7 f., 201; O. W. Virgin, [Minnesord över C. E. E.] (KrVAHandl. 1909), s. 223–225; [V. Örnberg], Sv. slägt-kalender, 4, 1888 (1887). – Meddel. av överste-Einar Bratt.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elfving (Elfwing), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15975, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15975
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elfving (Elfwing), släkt, urn:sbl:15975, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se