Elfving och Elvius, släkterBand 13 (1950), sida 297.

Biografi

Elfving och Elfvius, släkter. Kyrkoherden i Älvdalen (Kopp.) Petrus Laurentii Sudermannus (d. 1657), var gift med Anna Hansdotter, dotter av Hans Birgersson (Börielsson) Moræus, slutligen kyrkoherde i Älvdalen, och syster till Daniel Johannis Buscovius (se denne) och prosten Gustavus Johannis Elvius (se släktart. Elvius). Efter morbrodern Gustafs namn bildade sönerna till Petrus och Anna sina släktnamn i två olika former. Två av bröderna voro sålunda kyrkoherden i Vika (Kopp.) Johannes Petri Elfvius (f. 1632, d. 1702) samt kyrkoherden i Älvdalen och Orsa Laurentius Petri Elfvius (f. 1624, d. 1697). Den förres släktgren (Elfvius) uppges (Lundberg) ha fortlevat ännu under 1800-talets senare del. Laurentius Petri Elfvius hade barn, av vilka några hette Elfvius, andra Elfving.

En tredje son till Petrus Laurentii och Anna Hansdotter var kyrkoherden och prosten i Norrbärke (Kopp.) Samuel Petri Elfving (f. 1640, d. 1700). Bland hans barn märkes läkaren professor Pehr Elfving (E. 1). Hans son översten Jean Elfving adlades 1773 med namnet Elfcrona (f. 1713, d. 1790) men slöt själv sin ätt på svärdssidan. En bror till Pehr Elfving var kapten mekanikus Birger Samuelsson Elfving (E. 2).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: A. W. Lundbergs saml. (Stamtavlor, 4), LB; Hülphers' saml., Västerås läroverksbibliotek. – G. Ekström, Västerås stifts herdaminne, 1:2 (1949), s. 449; J. F. Muncktell, Westerås stifts herdaminne, 1–3 (1843–46).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elfving och Elvius, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15976, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15976
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elfving och Elvius, släkter, urn:sbl:15976, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se