Elisabeth Sabina

Född:1582-03-13 – Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanlands län
Död:1585-07-06 – Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanlands län

Prinsessa


Band 13 (1950), sida 346.

Meriter

Elisabeth Sabina, f. 13 mars 1582 i Nyköping, d. 6 juli 1585 där. Föräldrar: dåv. hertig Karl av Södermanland, sedermera Karl IX, och furstinnan Maria av Pfalz. Prinsessa av Sverige.

Biografi

Prinsessan E. döptes mellan 21–25 mars 1582 i närvaro av sändebud från lantgreve Wilhelm av Hessen och hertig Adolf av Holstein och, som Sigismunds representant, Erik Brahe. Sitt andra namn, Sabina, fick hon kanske efter lantgrevens gemål. Om den lilla prinsessan E. skriver Bengt Gabrielsson (Oxenstierna) 20 febr. 1583 till hertig Karl, att fröken E. »uti Kong:e M:tz hov och vårdned är» och, frånsett besvär för tänder, vid god hälsa. Redan som treåring avled emellertid den lilla E., och hertig Karl utfärdade i Nyköping 15 aug. 1585 inbjudningsskrivelser till adeln att bevista begravningen i Strängnäs domkyrka 4 sept. s. å. Emellertid skedde begravningen först 5 sept., samtidigt med hennes äldre syster Margareta Elisabeths. Hertigen igångsatte genast förfärdigandet av gravmonument över de båda prinsessorna – det är därigenom dessa kungliga barn blivit kända. Monumentet utfördes av byggmästaren Herkules Mida och Staffan stenhuggare och var färdigt 1587. Det slopades dock vid tillkomsten av den stora sarkofagen och epitafiet efter Marias av Pfalz frånfälle 1589. Av det ursprungliga gravmonumentet är bevarat en av tavlorna å tumbans långsidor. Å den stora sarkofagen äro Margareta Elisabeth och E. nämnda men bådas dödsdagar felaktigt angivna genom förblandning. För den förra anges 6 juli 1585, vilket är E:s dödsdag, medan för E. står 29 aug. Margareta Elisabeths verkliga dödsdag åter var 26 aug. s. å.; de riktiga data framgå av hertigens almanacksanteckningar.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Calendaria Caroli IX, utg. av Å. Lewenhaupt (1903); Konung Carl den IX :des rimchrönika ... utg. [av B. Bergius] (1759), s. 156,190 f. – H. Block, Karl IX som teolog och religiös personlighet (1918), s. 126 f.; B. Bohrn, Gravmonument över Karl IX och hans familj i Strängnäs domkyrka (Bidrag till Södermanlands äldre kulturhist., 34, 1941); dens., Nyköpings renässansslott och Herkules Mida (HA Handl., 49, 1941); A. Lewenhaupt, Biografiska data rörande Vasahuset (Hist. tidskr., 20,1900); s. 174; [V. Örnberg], Sv. ättartal, 6 (1890), s. 9.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elisabeth Sabina, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16004, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16004
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elisabeth Sabina, urn:sbl:16004, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se