Elmquist, släktBand 13 (1950), sida 395.

Biografi

Elmquist, släkt, härstammar från hemmansägaren i Älmhult, Långaryds sn (Jönk.) Anders Persson (f. 1739, d. 1806). Efter födelseorten, då stavad Elmhult, togs släktnamnet av sonen Peter Elmquist (f. 1781, d. 1836), mässings- och bleckslagarmästare i Lund. Med dennes söner delade sig släkten i en äldre och en yngre linje. Äldre sonen bleckslagarmästaren i Lund och Kristianstad Anders Magnus E. (f. 1811, d. 1870) blev stamfader för släktens skånska gren, knuten till särskilt Lund och Malmö. Från A. M. E:s bror bleckslagarmästaren i Norrköping Johan Fredrik E. (f. 1817, d. 1906) stammar yngre linjen. Den sistnämndes son var rektorn vid högre allm. läroverket å Östermalm i Stockholm fil. doktor Johan Gustaf Theodor E. (f. 1846, d. 1921); om dennes son överståthållaren m. m. Gustaf Henning E. se nedan. Båda släktlinjerna fortleva.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Svenska släktkalendern, 12, 1938, utg. av G. Elgenstierna (1937).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elmquist, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16034, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-11-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16034
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elmquist, släkt, urn:sbl:16034, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-11-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se