Chistoffer Elstermann

Född:1660 omkring – Tyskland
Död:1721-01-13 – Klara församling, Stockholms län

Glaskonstnär


Band 13 (1950), sida 412.

Meriter

Elstermann, Christoffer, f. omkr. 1660 i Tyskland, d. 13-jan. 1721 i Stockholm, begr. 17 jan. (Klara). Glassnidare (glasgravör); arbetade från 1687 för änkedrottning Hedvig Eleonoras räkning, senare även för hovet i övrigt och privat; kallas 1695 (vid andre sonens dop) kunglig glassnidare; torde i Sverige i huvudsak ha dekorerat alster endast från Kungsholms glasbruk.

G. 23 april 1689 i Stockholm (Tyska) m. Christina Tellner, dp 24 april 1672 där (ibid.), begr. 1 april 1729 där (ibid.), dotter av gördelmakaren Christian Tellner och Catharina Fäder.

Biografi

E., vars släktursprung är okänt, är den konstnärliga glasgravyrens banbrytare i Sverige, även om denna konstart i viss mån tidigare (1654–60 av Anthony Seifferd och 1663–73 av Elias Horn) varit företrädd här. E. var på gravyrens område den dominerande kraften under drygt trettio år vid Kungsholms glasbruk. Hans nyskapande verksamhet blev även normgivande för den svenska glasgravyren, företrädesvis den vid Kungsholmsbruket, ännu under 1700-talets senare hälft. E. synes ej ha varit anställd direkt i Kungsholmsbrukets tjänst utan endast som fri mästare smyckat dess produkter, vilka i ett flertal fall uppenbarligen varit särskilt beställda för ändamålet. E. var i sin krafts dagar en tämligen välbärgad man; det är sålunda bl. a. känt, att hans svärfader år 1713 stod i skuld till honom för ett belopp av 768 dlr kmt.

E. var i stilistiskt avseende en typisk företrädare för senbarocken men karakteriseras genom ett tämligen begränsat motivregister; hans stil är därför enkel och enhetlig. Typiska äro de över hela ytan strödda småblommorna, på sitt sätt en parallell till det sachsiska porslinets något yngre »verstreute Blumen». De för tiden vanliga monogrammen eller vapensköldarna ger han ofta en inramning av palm- och lagerkvistar; på den sida av föremålet, som är motsatt denna ornering, återfinnes vanligen de för E. i detta sammanhang mycket karakteristiska sol- eller nordstjärneornamenten, omgivna av en strålkrans. E:s arbeten, som aldrig synas ha omfattat fria figurkompositioner, utmärkas för sin säkra elegans och sina väl avvägda proportioner.

E:s rika produktion speglas i bevarat räkenskapsmaterial. Ehuru några signerade verk ej kunnat påvisas, har dock en tämligen stor grupp bevarade föremål kunnat angivas som dekorerade av E. Främst må nämnas en bägare med Hedvig Eleonoras monogram (Nationalmuseum), två små låga skålar, likaså med Hedvig Eleonoras monogram (Skattkammarsamlingen, Stockholms slott), en hög lockbägare med bl. a. Nils och Anna Christina Gyllenstiernas alliansvapen (Smålands museum, Växjö), en »kredenstallrik [liten bricka på låg fot] med sex glas och en karaffin» (delar i Nationalmuseum och Nordiska museet), sex schatullflaskor med ätterna Bielkes och Horns vapen, daterade 1706 (Skokloster), en lockremmare med hauptpastor Jacob von Melles vapen, daterad 1717 (Smålands museum, Växjö). Av särskilt värde är den med strödda blommor ornerade glasram till en barockspegel, som förvaras på Säbylund (Ör.).

Författare

Heribert Seitz.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: (utöver i de tr. källorna redovisade handskrifter): Hedvig Eleonoras livgedingsarkiv: diverse räkenskaper 1697–1704, 1705–10 RA; Räntekammarböcker 1698, verifikationsband 2, KA; Klara förs:s räkenskaper 1721 Tyska förs:s dopbok 1672, vigselbok 1689 och verifikationer 1729, bouppteckn 1684 efter C. Tellners hustru Catharina Fäder, SSA; Hedvig Eleonoras hov-statskassaräkenskaper 1687, 1700–01, 1714, Slottsarkivet, Stockholm. – G. E. Pazaurek, Schweden und Coburg-Gotha (Nationalmusei årsbok 1933), s. 60 f.; H. Seitz, Äldre svenska glas med graverad dekor (1936).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Chistoffer Elstermann, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16042, Svenskt biografiskt lexikon (art av Heribert Seitz.), hämtad 2021-10-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16042
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Chistoffer Elstermann, urn:sbl:16042, Svenskt biografiskt lexikon (art av Heribert Seitz.), hämtad 2021-10-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se