Enblom, släktBand 13 (1950), sida 481.

Biografi

Enblom, släkt från Småland, härstammar från Kråkshults sn (Jönk.). Där föddes torparen Jon Larsson (d. 1749), sedan bosatt i Ogstahagen, Odensvi sn (Kalm.), vilken som pojke invandrat till sistnämnda socken och som i dödboken uppges ha blivit omkr. 100 år. Hans sonson Sven Larsson (f. 1724, d. 1785), frälsebonde i Eneby, Odensvi, var fader till handlanden och stadsmajoren i Stockholm Anders.Enblom (f. 1766, d. 1833), som efter nämnda by upptog sitt släktnamn. Söner till denne voro häradshövdingen och affärsmannen Sven Walfrid E. (E. 1), överstelöjtnanten Carl Fredrik E. (f. 1815, d. 1908) samt läroboksförfattaren lektor Henrik Victor E. (E. 2). Carl F. E., som delade sin yngste broders språkliga intressen, vikarierade i yngre år vid sidan om militärtjänstgöringen som språklärare vid läroverk och utgav ett par läroböcker i franska. Son till S. W. E. var arkitekten Rudolf Samuel E. (E. 3), son till C. F. E. åter var överdirektören Fredrik E. (E. 4). Rudolf E. var fader till historikern, förste arkivarien i Riksarkivet fil. doktor Axel Walfrid E. (f. 1891, d. 1972).

Anders E:s maka, Anna Carolina E., f. Dahlfors (f. 1779, d. 1849) skänkte en del av sin förmögenhet till en understödsfond åt sina ättlingar, Enblomska hjälpfonden. Den kompletterades 1892 av hennes son Sven Walfrid E. med en stipendiefond, Häradshövding Walfrid Enbloms stipendiefond för vinnande av nyttiga lärdomskunskaper eller arbetsskicklighet. Dessa fonder förvaltas av en styrelse, utsedd av intressenterna.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Odensvi förs:s dödbok 1749, Landsarkivet i Vadstena. – Sv. släkt-kalendern, 12, 1938, utg. av G. Elgenstierna (1937). – Meddel. av förste arkivarien Walfrid Enblom, Stockholm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Enblom, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16071, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16071
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Enblom, släkt, urn:sbl:16071, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se