Elias Gabriel Eneholm

Född:1764-10-14 – Kvillinge församling, Östergötlands län (på Rusthållet, Lund)
Död:1824 – Ryssland

Läkare


Band 13 (1950), sida 503.

Meriter

Eneholm, Elias Gabriel (ibland Gustaf), f. 14 (ej 6) okt. 1764 på rusthållet Lund, Kvillinge sn (Ög.), d. efter 1824 i Ryssland. Föräldrar: spinnhus- och fabrikspredikanten i Norrköping Johan Enholm och Elisabeth Margaretha Iser. Elev i Linköpings skola 1775 och gymnasist där; student vid Uppsala univ. 3 okt. 1781; bedrev filosofiska och medicinska studier där; disp. 16 febr. 1785; studerade i S:t Petersburg; med. och kir. doktor där 1790; övermedicus vid fälthospitalet i Viborg s. å.; inspektor vid medicinalförvaltningen i Polen 1797; direktör över sjuk- och fattighuset i Vilna 1797–1806; ryskt hovråd 1798; kollegieråd 1800; led. av Medicinska kollegiet i S:t Petersburg 1802; president i lutheranska konsistoriet i Vilna 1805; övermedicus vid reservarmén s. å.; generalstabsmedicus (överste fältmedicus) vid ryska armén 1806; tit. statsråd 1807; president i medico-kirurgiska sällskapet i Vilna s. å.; överfältmedicus vid ryska armén i Finland 1808; president och inspektor vid kejserl. medico-kirurgiska akademien i S:t Petersburg 1809; led. av kommittén till förbättrande av medicinalförvaltningen i Ryssland 1810; föreståndare vid svenska kyrkan i S:t Petersburg. RVO 1810; innehade även ryska ordnar och andra utmärkelser; led. av flera lärda sällskap.

G. 1) 1790 m. Helena Hedvig Grefve, f. 1766, d. 1797, dotter av apotekaren Johan Georg Grefve i Viborg och Helena Christina Roth-kirch; 2) 1809 m. hennes syster Anna Elisabeth Grefve, f. 1770, änka efter hovrådet Alopæus.

Biografi

E:s levnad synes i svensk litteratur endast vara känd genom att Sacklén intagit hans biografi (utan uppgift om källan) i andra bandets andra avdelning av sin läkarhistoria. E. blev tidigt faderlös, och modern gifte om sig med lantmätaren P. A. Widén, som uppfostrade honom. Då han från Uppsala rest till Viborg 1785 för att tillträda en informatorsplats, befanns denna redan tillsatt, varför han fortsatte till S:t Petersburg och studerade färdigt som läkare där. E. kvarblev hela sitt liv i Ryssland och avancerade till ledande militärläkarposter. Han tjänade i polska kriget 1792, och under upproret i Polen 1794 blev han sårad vid Vilna. Från 1797 stannade han i nio år som sjukhuschef i denna stad. E. tjänstgjorde under Napoleonkrigen åter vid armén, bl. a. 1806 under striden mot fransmännen, och blev vid Friedland 1807 åter illa sårad. Efter Tilsitfreden var han på nytt verksam i bl. a. Polen. Under finska kriget var E. rysk överfältläkare och fick därunder tillfälle att, särskilt i Gamla Karleby och Uleåborg, bispringa fångna och sårade svenska officerare och soldater. Detta blev anledningen till, att Karl XIII år 1810 förlänade E. Vasaorden. Under sin senare tid har han tydligen verkat särskilt i S:t Petersburg.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: a) akad. avhandl.: se Catalogus disputationum Lidenianus continuatus a G. Marklin, Sect. 1 (1820). – b) övriga skrifter: skrifter på latin, polska och ryska, tryckta utomlands (enl. J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria. 2:2. 1824. s. 569).

Källor och litteratur

Källor: Kvillinge församlings vigselbok 1762 ocb födelsebok 1764, Landsarkivet i Vadstena. —• K. J. Hougberg, Finlands apotekare (1895) ; J. F. Sacklén, Sveriges läkare-historia, 2: 2 (1S24).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elias Gabriel Eneholm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16084, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16084
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elias Gabriel Eneholm, urn:sbl:16084, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se