Enell, släktBand 13 (1950), sida 504.

Biografi

Enell, släkt, härstammar från Olof Olsson i Eneberga, Kuddby sn (Ög.), som var fader till klockaren och organisten i Kuddby, musikdirektören Olof Enell (f. 1773, d. 1864), g. 1) 1799 m. Anna Margareta Carlsdotter Hagelin. Deras son regementsskrivaren vid Kalmar reg. godsägaren Anton Gustaf E. (f. 1812, d. 1862) var i sitt gifte med Hedvig Jacquette Nordenskjöld stamfader till den nu levande släkten. En A. G. E:s son var apotekaren Henrik Gustaf Olof E. (se nedan), fader till översten i flygvapnets reserv, generalsekreteraren i K. svenska aeroklubben Harald Gustaf Henriksson E. (f. 1888, d. 1966), som 1937–41 var flygattaché i Berlin.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Kuddby kyrkoarkiv, Landsarkivet i Vadstena. – H. G. O. Enell, Några anteckningar om släkten Enell... (1926); A. Hammarskjöld, Ätterna Nordenskjöld, 2 (1902); Svenska släktkalendern, 13, 1943, utg. av G. Elgenstierna (1942).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Enell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16085, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16085
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Enell, släkt, urn:sbl:16085, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se