Eneström, släktBand 13 (1950), sida 538.

Biografi

Eneström, släkt, härstammar från kommissarien Peter Eneström (enligt uppgift f. på 1680-talet, d. efter 1763) i Östergötland. I gifte med Maria Catharina Lagerberg hade han bl. a. sonen mantalskommissarien i Östergötland Sven Jacob E. (f. 1718, d. 1763). Släkten delade sig i tvenne grenar med den sistnämndes två söner brukspatronerna Pehr Ludvig E. (f. 1755, d. 1801) och Anders E. (f. 1756, d. 1824). Bröderna köpte 1793 gemensamt det kända Lessebo bruk (Kron.). Den förre bosatte sig s. å. på Lessebo men avflyttade 1796 till sitt bruk Kloten i Ramsbergs sn (Ör.); han fick ett tragiskt slut i det han på resa i Ramsberg mördades av en av hans forne inspektor lejd person. Till Lessebo flyttade i stället brodern Anders E., som förut bott i Svennevad i Närke; han äktade 1798 i Växjö Clara (ej Charlotta) Aurora Liljenroth (d. 1836), som förvärvat viss berömmelse i äldre verk om »lärda fruntimmer». Lessebo var vid denna tid högt intecknat, och efter P. L. E:s död såldes det 2 dec. 1802 till bergsrådet J. L. Aschan, den egentlige grundaren av det nyare Lessebo. Från P. L. E., g. m. Lovisa Ottiliana Klöfverskjöld, stammar äldre släktgrenen, till vilken hörde bl. a. deras sonsons son kommendören i flottan, led. av Krigshovrätten Henning Axel Morny E. (f. 1866, d. 1943). Yngre grenen stammar från Anders E., som var far till brukspatronen i Dalarna Jacob Philip E. (f. 1800, d. 1860), tidigare källarmästare och rådman i Nora. Denne hade i två giften flera barn. En son i första giftet var lasarettsläkaren i Karlstad med. lic. Per Adolf E. (f. 1831, d. 1898), känd också som donator. Han gav bl. a. till nämnda stad testamentariskt kr. 50 000, »Eneströmska fonden», vars avkastning användes till något för Karlstad »gagneligt och behjärtansvärt ändamål». En P. A. E:s halvbror var matematikern, statistikern, lärdomshistorikern och försäkringsmannen fil. hedersdoktor Gustaf Hjalmar E. (se nedan). Båda släktgrenarna fortleva.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Eneström, Aurora Eneström född Liljenroth (Tidskr. för hemmet, 1880); [O. P. Lindahl], Svenska millionärer af Lazarus, S (1903; om P. A. E.) ; Sv. släktkalendern, 14, 1950, utg. av Ulla Elgenstierna (1949); P. G Vejde Om Lessebo järn- och pappersbruk (Hyltén-Cavallius-föreningens årsbok, 1, 1920), s. 87 f. – Jfr även A. U. Isberg, Malmö stads kyrkor, 1 (1914), s. 441 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eneström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16110, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16110
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eneström, släkt, urn:sbl:16110, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se