Engström, släktBand 13 (1950), sida 690.

Biografi

Engström, släkt från Uppland, urspr. från Västergötland. Stamfadern Sven Engström (begr. 19 sept. 1740) arrenderade på 1730-talet Ytternäs gård i Uppsala-Näs sn (Upps.). Hans son bokhållaren vid Vesslands bruk i Uppland Olof Samuel E. (f. 1733, d. 1818) hade i sitt gifte med en syster till Linnés lärjunge botanisten Per Löfling sonen Carl Peter E. (f. 1759, d. 1831), med. doktor, läkare under 1788 års krig och i slaget vid Högland, bruksmedicus vid Cederbaumska verken i Kalmar län. Dennes sonson var kanonkonstruktören kommendör Carl Christian E. (se nedan). Den sistnämnde var fader till bl. a. kommendören Carl Christian E. d. y. (f. 1863, d. 1945), en duglig artillerist.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Begravningsbok för Uppsala-Näs förs. 1740, Landsarkivet i Uppsala. — Sv. släktkalendern, utg. av G. Elgenstierna. 11, 1936 (1935); nekrolog över C. C. E. (d. 1945) i Tidskr. i sjöväsendet, 108, 1045, s. 588—592.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Engström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16167, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16167
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Engström, släkt, urn:sbl:16167, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se