Engström, släktBand 13 (1950), sida 694.

Biografi

Engström från Bötterum, småländsk släkt, härstammar från gästgivaren i Bötterum, Långemåla sn (Kalm.), Sune Engström (1700-talets början). Denne hade åtminstone sex söner, bland vilka voro sjökaptenen, slutligen handlanden i Kalmar Petter E. (f. 1749, d. 1817), Nils E. (f. 1759, d. 1818) och lantbrukaren på Kärnebo i Fliseryd (Kalm.) Carl E. (f. 1764, d. 1826). Den gamla gästgivargården i Bötterum, med såväl exteriör som interiör från 1700-talets senare del, förvärvades 1949 av Kalmar läns fornminnesförening att bevaras på platsen.

Med handlanden Petter E:s äldre son Suno E. (f. 1785, d. 1828), handlande i Visby och kapten vid borgerskapets infanteri, överflyttade en gren till Gotland. Suno E:s son auditören Carl Suno Hildemar E. (f. 1822, d. 1892) var riksdagsman i första kammaren 1888–89. Bror till Suno E. (d. 1828) var Pehr E. (f. 1790, d. 1868), kyrkoherde i Vissefjärda (Kalm.) och kontraktsprost, vars son Gustaf Henrik E. (f. 1833, d. 1893), kyrkoherde i Madesjö, var en av Kalmarstiftets prydnader på sin tid (Olsson). Han var rikt begåvad, hade ståtligt utseende och vacker sångröst samt var en kraftfull och gärna hörd predikant. Personligen på en gång sträng och humoristisk var han en utmärkt minnestecknare vid två prästmöten. Tillika var Gustaf E. en stor organisatör. Livligt intresserad för folkbildning var han folkskolinspektör 1877–86 samt ordf. i styrelsen för Södra Kalmar läns folkhögskola. Samtidigt var han i flera år direktör för Kalmar enskilda banks avdelningskontor i Madesjö och ordf. i Madesjö kommuns sparbank.

Den nämnde prosten Pehr E. hade med Maria Sophia Sabelström (före sitt första gifte) en son, som antog faderns namn i något ändrad form, nämligen den bekante grosshandlaren i Malmö Edvard Engeström (se denne, ovan s. 605), stamfar för yngre släkten Engeström (ovan s. 605).

Den förut nämnde lantbrukaren på Kärnebo Carl E. var fader dels till den originelle affärsmannen, läkaren och journalisten doktor John (Jon) E. (se nedan), dels till lektorn och rektorn vid Kalmar gymnasium fil. magister Johan Erik E. (f. 1798, d. 1848), ansedd som utmärkt skicklig latinare. – Släkten fortlever.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: genealogi i C. Sjöström, Kalmar nation i Lund 1670–1914 (1915) s.u, och (för gotländska grenen) i O. Rosman, Genealogiska anteckningar om några gotländska slägter (1887), s. 31 f. – Om Pehr E. och Gustaf H E se: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, 3 (1948); om G H E även Sverices bankmatrikel, utg. af P. Lidell (1891).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Engström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16168, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16168
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Engström, släkt, urn:sbl:16168, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se