Knut Bäck

Född:1868-04-22 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1953 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Pianist, Tonsättare


Band 07 (1927), sida 87.

Meriter

Bäck, Knut, f. 22 apr. 1868 i Stockholm. Föräldrar: protokollssekreteraren i järnkontoret Ludvig Kristoffer Bäck och Johanna Karolina Malmström. Elev vid Beskowska skolan ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes maj 1886; studerade pianospel hos Richard Andersson i Stockholm 1885—91 och hos H. Barth i Berlin 1891—94, harmoni och komposition hos E. Sjögren 1886 —88, kontrapunkt hos J. Lindegren 1888—90, instrumentation hos A. Hallén 1890—91 samt komposition i Meisterschule der musik i Berlin för M. Bruch 1891—94. Pianist och pianopedagog i Göteborg från ht. 1896; har tillika givit kammarmusikkonserter. LMA 1912.

Gift 10 juni 1897 med pianolärarinnan Dagmar Charlotta Augusta Malm, f. 7 mars 1873, dotter till grosshandlaren Johan Maximilian Fredrik Malm i Göteborg.

Biografi

På samma sätt som sin lärare Richard Andersson i Stockholm fastän ej i samma skala har B. i Göteborg utvecklat en pianopedagogisk verksamhet av betydelse för musiklivet. Därvid har han haft en framstående hjälp i sin hustru, som likaledes undervisat i pianospel. Som pianist har B. merendels blott låtit höra sig i kammarmusikerensemble, men han har också framträtt som kompositör av pianostycken och sånger. I tryck föreligga: »Fyra sånger för en röst med piano» (Op. 1; 1894), »Tema med variationer för piano» (Op. 2; 1895), »Ingalill af G. Fröding. To folkeviser af Ernst v. d. Recke» (Op. 3; Köpenhamn u. å.), »Tomten, dikt af V. Rydberg för bariton och orkester. Klaverutdrag med text» (Op. 5; uppförd på första svenska musikfesten i Stockholm 1906) och »Lyriska melodier och studier. Smärre pianostycken» (Op. 7; 1899) samt utan opustal: »Och många tusen kronor, det vill jag inte ha» (1894), »Tindrande fagra stjärna, dikt af Daniel Fallström» (Svensk sång, 1900), och »Fantasistycke» (för piano) (Svensk musiktidnings musikalbum, 13, 1900). Dessutom har B., huvudsakligen under åren 1900—15, satt musik till ett antal sånger bl. a. av E. Kleen, V. Heidenstam, G-. Fröding och R. Dehmel m. fl. Dessa arbeten föreligga dock endast i manuskript.

Författare

T. Norlind.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Knut Bäck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16259, Svenskt biografiskt lexikon (art av T. Norlind.), hämtad 2021-05-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16259
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Knut Bäck, urn:sbl:16259, Svenskt biografiskt lexikon (art av T. Norlind.), hämtad 2021-05-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se