Jakob Bägare

Död:1404

Lekmannabirgittin


Band 07 (1927), sida 116.

Meriter

Bägare, Jakob, d. 1404, sålde 10 juni 1379 Aina kvarn i Närke till Vadstena kloster och ingick i klostret som fräter ab extra sannolikt 1384. Han var ombud för klostret vid en tvist, som avgjordes vid räfsteting 23 febr. 1397, och var en av de fyra första tjänande bröder, vilka den 3 apr. 1398 på sina kåpor mottogo det i Revelationes föreskrivna lekbrödrakorset.

Biografi

»Diarium Vazstenense» omnämner 1404, att »den lo dagen i ma| månad, som inträffar på åttonde dagen efter Kristi himmelsfärdsdag, avled Jäppe Bekare, vår broder utanför i tjänarnes gård. Han var en man, ädel till börd före sin omvändelse, men ädlare genom dygder. ... En enkel och rättrådig och gudfruktig man. Han var även mycket förfaren i att timra och kunnig i byggnaders uppförande. Och därför förestod han alltid dem, som byggde vårt kloster, enligt prelaternas vederbörliga föreskrift, en oförtröttad arbetare under många, år ända till sin död.» J. B. hade två döttrar, som voro nunnor i Vadstena under namn Ragnhild och Birgitta. Han begrovs i Vadstena klosterkyrka jämte en annan klosterbroder under en sten med hans vapen, tre bägare ställda två över och en under, samt inskriften mc-requiescut-dns stephanus-et jagobus•bicare • qndam • offigiales monasterii • wastenensis • qui obierut-anno • dni • m: cccc • secudo [!] • orate • p • eis.

Författare

H. Fleetwood.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: J. Leitz' och E. Brenners teckningar över gravstenar, hdskr., sign. Fl 4 b, KB. — Sv. diplomatarium; Diarium Vazstenense ab anno 1344 ad annum 1545, utg. av E. Benzelius (1721), och av E. M. Fant i Scriptores rerum Suecicarum, I: 1 (1818) samt i svensk övers, av A. Lindblom (1918). — C. Silfvcrstolpe, Klosterfolket i Vadstena, 1—2 (1898—99).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jakob Bägare, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16272, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Fleetwood.), hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16272
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jakob Bägare, urn:sbl:16272, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Fleetwood.), hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se