Gustav Gideon Börje

Född:1891-02-21 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1965 – Oscars församling, Stockholms län

Målare


Band 07 (1927), sida 138.

Meriter

Börje, Gustav Gideon, f. 21 febr. 1891 i Stockholm. Föräldrar: grundläggaren. Andreas Pettersson och Johanna Pettersson. Elev vid Katarina folkskola jan. 1897—juni 1905 och vid tekniska skolans afton- och söndagsskola i Stockholm läsåret 1906 —07; idkade självstudier; genomgick en kurs vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut 30 jan.—30 maj 1914. Innehade under åren 1907—-20 anställning bl. a. som bodbiträde, kontorist, ritare, biträde vid lantmäteriförrättningar och skogsstämplingar samt verkmästare; började ägna sig åt målarkonsten 1917 och utställde första gången år 1918 tillsammans med Erik Hallström i Nya konstgalleriet; genomgick reservbefälsutbildning vid Göta livgarde 1920—21; studerade målarkonsten i Italien, särskilt i Rom, Neapel, Florens och Siena 1921—24.

Gift 10 aug. 1919 med Irma Matilda Ellioth, f. 15 mars 1898, dotter till fabrikören Erik Ferdinand Ellioth i Stockholm.

Biografi

Efter att ha prövat sina krafter på många banor fann B. en uppgift, som tillfredsställde honom, då han år 1917 började utföra landskap med motiv från Stockholms utkanter samt figurtavlor och stilleben. Endast genom stora umbäranden, kunde B. bereda sig tillfälle att måla. Han var också ren autodidakt, och då han redan 1918 framträdde offentligt, blev det allmänna omdömet, att han var en naivist i detta ords sämre bemärkelse. Hans teknik var synnerligen trevande och osäker, och någon personlig stil kunde man ej tala om. Men sedan han blivit satt i tillfälle att resa till Italien, vidtog här ett intensivt arbete och studerande. Det naiva i sin konst bibehöll han, men det blev i en ny form, skapad särskilt efter det äldre italienska måleriets fasta uppbyggnad samt parad med det mest vakna naturstudium. Hans figurer påminna ej sällan om Giotto's säkert modellerade gestalter, och detta gäller i viss mån även om koloriten, men denna arkaism verkar likväl ej eftergjord utan upplevad. B. väljer gärna sina motiv från italienska städer, där de i geometriskt skarpa vinklar byggda husen klänga över varandra uppför bergssluttningarna, medan i tavlans förgrund vanligen ett torg breder ut sin ödsliga tomhet. Lika ofta är motivet hämtat från någon liten hamnstad eller ett fiskläge, där fonden bildas av ett klarblått hav i stilla ro, medan mellanplan och förgrund utgöras av en sandstrand med spridda stugor, mellan vilka män och kvinnor med korgar på huvudet äro skickligt insatta. Hållningen i dessa senare dukar kan kallas rent klassisk med deras lugna linjer och ett episkt föredrag med homerisk stämning. Koloriten är sparsam som i äldre, sienesiska fresker, med vitt och en rikedom av valörer i grått, ofta skimrande som pärlemor. Även om teckningen någon gång verkar petig och lätt förlorar sig i detaljer, rymmer dock kompositionen verkligt stor linjeföring av betagande verkan. Frihet från olater samt klarhet och innerlighet i uppfattningen göra B: s arbeten till en av de mest sympatiska yttringarna inom den modernaste svenska konsten. — B. har anslutit sig till gruppen Falangen och har deltagit i dess utställningar. Vidare har han framträtt med tio representativa tavlor i Göteborg 1923 samt exponerat separat i svensk-franska konstgalleriet 1923 och tillsammans med en del andra modernister i Malmö 1925. Han är representerad med Porträtt av en ung dam i nationalmuseum, med Italienskt landskap i nationalgalleriet i Oslo samt med en tavla med samma namn i Göteborgs museum.

Författare

G. Thomjeus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Recensioner i tidningar och tidskrifter samt personliga meddelanden; E. Blomberg, Den nya svenska konsten (1923); A. L. Romdahl, Det moderna måleriet och dess förutsättningar (1926).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustav Gideon Börje, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16284, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomjeus.), hämtad 2022-10-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16284
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustav Gideon Börje, urn:sbl:16284, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomjeus.), hämtad 2022-10-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se