Börjeson, släktBand 07 (1927), sida 140.

Biografi

Börjeson, släkt, härstammande från bonden Börje Larsson (f. 1759, d. 1847) å Kantabur i Veddige socken i Halland, fader till v. pastorn i Tölö Laurentius (Lars) B. (f. 1795, d. 1839). Hans son professorn Johan (John) Laurentius Helenus B. (se nedan 1) var fader till kyrkoherden i Saltsjöbaden Caspar Bartholin B. (f. 1876, d. 1945), vilken som sjömanspastor i Antwerpen 1910–16 och legationspredikant i Paris och sjömanspastor i Calais och Dunkerque 1916–21 samt därefter i svenska kyrkans missionsstyrelses utskott för sjömansvård varit nitisk och verksam för sjömännens bästa, till målaren Gunnar B. (se nedan 2), samt till konstnärinnan Helena (Lena) B. (f. 1879, d. 1976) och konstnären Börje B. (f. 1881, d. 1958), vilka båda ägnat sig åt skulpturen. Sålunda har Lena B. med fint formsinne och en ofta framträdande humoristisk uppfattning vid sidan av konstindustriella föremål, bl. a. elektrisk armatur, utfört statyetter (bl. a. Kunstmalerinde fra Straget, Modersglädje), barnbyster, porträttstatyetter, genresaker och sagomotiv (t. ex. Liten drottning, Bortbytingen, Marstrandstös, Lördag, Skutskeppare) m. m. Sedan hon julen 1914 flyttat till Paris, har hon fått anställning som föreståndarinna för Maison Watteau, »L'association des artistes scandinaves», ett konstnärshus, vilket visat sig vara av största betydelse för sammanhållningen inom den skandinaviska artistkolonien i den franska huvudstaden. Hennes bror Börje B. utbildade sig till skulptör genom studier vid konstakademien 1904–07 och därefter i Paris. Bland hans arbeten märkas porträttbyster och Per Brahes byst i Gränna (1911).

Författare

G. Thomæus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: C. Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669—1906 (1907).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Börjeson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16285, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomæus.), hämtad 2020-07-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16285
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Börjeson, släkt, urn:sbl:16285, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomæus.), hämtad 2020-07-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se