Gunnar Börjeson

Född:1877-08-04 – Danmark (På Neilstrups gård, Lolland)
Död:1945 – Danmark (på Bornholm)

Målare


Band 07 (1927), sida 148.

Meriter

2. Gunnar Börjeson, den föregåendes son, f. 4 aug. 1877 på Nielstrups gård, Lolland. Elev vid f. d. Beskowska skolan lit. 1884; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1897; studerade i K. Althins målarskola okt. 1897 —maj 1898; elev vid Konstakademien 30 aug. 1898—vt. 1903; erhöll K. medaljen 28 maj 1903; har företagit studieresor till Paris 1904 och med stipendie-understöd från Konstakademien till Tyskland, Italien och Frankrike 1905—08; uppehöll sig därunder ett och ett halvt år i Rom med omnejd, bl. a. en sommar i Civita d'Antino som P. H. K. Zahrtmanns elev. Bosatte sig i Danmark 1914.

Gift 4 juli 1910 med Lili Beck Meincke, f. 1 apr. 1888, dotter till löjtnanten, arrendatorn Edvard Andreas Beck Meincke.

Biografi

I B:s tavlor är, särskilt i motivvalet, påverkan från dansk konst påtaglig. Modern med sitt barn på knäet, barnungar, som vältra sig bland kuddarna på en soffa, eller en mera försigkommen tös, vilken på egen hand söker ta ut de första dansstegen, äro ämnen, som B. med förkärlek behandlar. I hans porträtt av äldre herrar ser man ej så sällan en sympatisk glimt av humor i ögat, medan hans porträtt av societetsdamer ofta kännetecknas av läckra färgkontraster i stoffbehandlingen. Eljest driver han stundom upp koloriten till en våldsam styrka, särskilt i landskapen från Danmark, där han låter solljuset flöda över röda tegeltak och gula sädesfält. Då han hämtar motiv från Stockholmstrakten eller från Hallandsåsens kraftigt upptornade höjder, stämmer han däremot gärna färgen i en förnämt verkande, grågrön ton. — Tillsammans med systern Lena hade B. 1909 en större separatutställning i Hallins konsthandel i Stockholm, sedermera .har han haft expositioner ett. par gånger i Hälsingborg och senast (i febr. 1926) i Den frie ud-. stilling i Köpenhamn. — Hans mest kända tavla torde vara porträttet av fadern, professor John Börjeson, efter dennes död inköpt till Konstakademien.

Författare

thomjeu!Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gunnar Börjeson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16288, Svenskt biografiskt lexikon (art av thomjeu!), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16288
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gunnar Börjeson, urn:sbl:16288, Svenskt biografiskt lexikon (art av thomjeu!), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se