Carelius, släktBand 07 (1927), sida 305.

Biografi

Carelius, släkt, härstammande från lantbofogden vid Axel Oxenstiernas gods Fiholm i Jäders socken Bengt Hansson på Karleby i Fogdö socken, vars söner komministern i Ösmo Petrus Ben edicti C. (f. på 1650-talet, d. 1726) och domprosten i Strängnäs Tomas Benedicti C. (f. 1661, d. 1742) togo sig namnet Carelius. Söner till den förre voro kyrkoherden i Huddinge Olaus Petri C. (se nedan) och kyrkoherden i Ösmo Laurentius Petri C. (f. 1712, d. 1780). Ättling i fjärde led till den sistnämnde är innehavaren (sedan 1913) av den bekanta musikfirman Elkan & Schildknecht i Stockholm Johan Emil Seth Carelius (f. 1878, d. 1966), vilken gjort en insats i Stockholms musikaliska liv även som dirigent i åtskilliga amatörsångkörer.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av direktör E. Carelius; K. A. Hagström. Strengnäs stifts herdaminne. 1—3 (1897—99).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16365, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16365
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carelius, släkt, urn:sbl:16365, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se