Joséphine G M M Carey (f. Sainte-Claire)

Född:1793-04-20 – Frankrike (i Paris)
Död:0

Dansare


Band 07 (1927), sida 309.

Meriter

2. Josephine Gabrielle Marcelle Meunier Carey, f. Sainte-Claire, f. 20 apr. 1793 i Paris. Föräldrar: Joseph Marcel Meunier Sainte-Claire och Julienne Buisson. Premiärdansös vid kejserliga teaterns i Petersburg balett; debuterade i Stockholm 26 apr. 1813; premiärdansös vid K. teatern 1 nov. 1813—30 juni 1823; gästspelade i Köpenhamn sept. 1820 och sept.—okt. 1823.

Gift 1) med direktören för franska teatertruppen i Sr. t Petersburg Alexander Vedel, från vilken hon blev skild; 2) 26 mars 1821 med balettmästaren Isidore André Carey (se ovan).

Biografi

Som mademoiselle Sainte-Claire möter J. C. först i S: t Petersburg såsom en av stjärnorna vid kejserliga teaterns balett. Men efter ett snart upplöst äktenskap med teaterdirektören Alexander Vedel lämnade hon, innan hon nått tjugu års ålder, den ryska huvudstaden och begav sig till Stockholm. Där gjorde hon genast mycken lycka, då hon — med återtaget flicknamn — på våren 1813 debuterade på K. teatern i L. Delands pantomimbalett »Myrtil et Cloe». Anställd som premiärdansös från nästa säsong blev hon enligt Marianne Ehrenström »under tio år stockholmarnas förtjusning», vinnande dem i synnerhet genom sin pantomimiska förmåga, genom behaget i sin figur och den graciösa blygsamheten i sin dans. Även den danska kritiken, som bedömde hennes man med så liten välvilja., tillerkände henne liknande företräden: »Uden paa nogen maade at kunne gj0re billig fordring paa smukhed», heter det, »har madam Carrey dog i sin presentation noget sserdeles gracieus, derhos talendc 0ine, og en skalkagtig ynde, som indtager for hende. Hendes fod og been forekomme mig sserdeles proportionerede og smukke, skj0ndt dette ingenlunde kan sammenlignes med vor madam Schalls sjeldent skjondt formede been.» Sina förnämsta uppgifter hade hon i baletterna »Nina eller Den af kärlek svagsinta» och »Jenny eller Engelska inbrottet i Skottland». Hennes framställning av Rose i operetten »Två ord» med musik av N. d'Alayrao (premiär 1816) säges också ha varit i högsta måtto intagande. Hon spelade där en flicka av god familj, vilken på grund av iråkade olyckor måst taga tjänst hos en, som hon trodde, hederlig värdshusvärdinna på Sicilien. Det var emellertid ett rövarnäste, hon kommit till. En fransk officer, spelad av Edouard Du-Puy, har under en ovädersnatt råkat vilse och tar med sin betjänt sin tillflykt till detta värdshus, där han blir väl emottagen. Man väntar emellertid endast på att han skall gå till sängs för att mörda . honom. Under det värdinnan dukar bordet, ger Rose honom tillkänna, att han svävar i fara. Då värdinnan övervakar hennes minsta steg, kan hon endast genom tecken göra sig förstådd av honom, och hela hennes roll består för övrigt blott av två ord: »midnatt», som hon blir i tillfälle att uttala, då officeren söker få veta tiden för överfallet, och »evigt I» som hon utbrister, då han efter sin räddning frågar henne, om hon vill älska honom. Tack vare de bägge huvudrollernas ypperliga utförande gjorde den lilla pjäsen ofantlig lycka och1 kvarstod länge på repertoaren. M:lle Sainte-Claire komponerade dessutom en Pas de quatre, som första gången dansades på slottet 12 maj 1817 och därefter på Operan, och en Grekisk shawl-balett, uppförd 10 och 27 okt. 1819, samt iscensatte C. L. Didelots feeribalett i en akt »Roland och Morgane» (premiär 10 april 1820).

Författare

N. Personne.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor (till C. 1 och 2): Meddelanden av bibliotekarien vid K. teatern i Köpenhamn Edvard Agerholm; den samtida tidningspressen; Thalia (Köpenh. 1823), s. 373—374; F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms theatrar (1866); Marianne Ehrenström, Notices sur la littéxature et les beaux-arts en Suéde (1826); N. Personne, Svenska teatern, 3—4 (1915—16).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Joséphine G M M Carey (f. Sainte-Claire), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16369, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16369
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Joséphine G M M Carey (f. Sainte-Claire), urn:sbl:16369, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se