C Hugo D Carlberg

Född:1880-06-25 – Nässjö församling, Jönköpings län
Död:1943 – Malmö stad, Skåne län

Bildkonstnär


Band 07 (1927), sida 348.

Meriter

Carlberg, Carl Hugo David, f. 25 juni 1880 i Nässjö. Föräldrar: järnvägstjänstemannen Karl Gustav Carlberg och Maria Charlotta Petersdotter. Elev vid småskolan och folkskolan i Eksjö 1887—94; idkade därefter självstudier och åtnjöt samtidigt enskild undervisning i målning; elev vid tekniska skolan i Stockholm 1 okt. 1899—31 maj 1900; erhöll tillika enskild undervisning i teckning av professor Aug. Malmström; elev vid Konstakademien 1 sept. 1900—¦ 30 maj 1905; företog en studieresa till Tyskland, Belgien, Nederländerna och Frankrike 1905—07 och idkade därunder studier vid academie Colarossi och vid academie Grand Chaumiére i Paris samt målade bl. a. i Normandie sommaren 1906; bosatt i Målilla vintrarna 1907—10 och i Arild under somrarna dessa år samt från 1911 i Vrigstad, där han en tid innehade målarskola; reste i Tyskland, Nederländerna och Belgien 1914 och vistades i Hellerup i Danmark 1921—22 samt i Lund vintern 1926.

Gift 22 juni 1912 med Maria Elisabet (Beth) Lundgren, f. 10 okt. 1888, dotter till kyrkoherden Ivan Brutus Lundgren i Vrigstad.

Biografi

Redan som minderårig visade C. stora anlag för teckning och målning och utvecklade dessa ytterligare som elev hos professor Aug. Malmström. Under akademiåren bodde han tidvis (1900—01) på det Thielska konstnärshemmet i Neglinge, där han var mest samman med Karl Isakson, David Wallin, Gerhard Henning och Artur Hög-stedt. Jämte dem idkade han friluftsmåleri, fastän han på akademien först ägnat sig åt figurmålning. Sedan han lämnat Konstakademien och kommit utomlands, tog han bestående intryck av den franska pleinairismen och har framför någon annan samtida svensk konstnär blivit snövårens känslofulle tolkare. Efter hemkomsten vistades han mycket i Ämmåtrakten, och motiven i hans tavlor äro ofta hämtade därifrån: ett slingrande vattendrag med en, och annan osmält snökladd, vid kanterna, spridda björkar med sirligt grenverk i brunlila toner samt en buktande tallås i fonden. Luften går vanligen i grå nyanser med kraftigt accentuerade blå flikar. Under senare åren har konstnären varit bosatt i Vrigstad, varför man under detta skede ofta finner typiska utsnitt från det småländska höglandet som motiv för hans tavlor. Tekniken har också under de sista åren vunnit i bredd, medan koloriten mer och mer övergått till valörmåleri; särskilt gäller detta vinterlandskapen. C. utställde första gången på Sveriges allmänna konstförening i Stockholm 1906, deltog med en samling tavlor på utställningen i Lund 1907 och' hade året därpå sin första separatexposition i Malmö samt har sedan dess ofta låtit se sin konst på expositioner i in- och utlandet. I dec. 1926 hade C. en separatutställning i Lund, vid vilken han för första gången visade ett antal landskap, utförda i akvarell i ett av konstnären uppfunnet, blandat maner av stor konstnärlig verkan. C. är bl. a. representerad i Malmö museum (Vinterlandskap), i Lunds universitets konstmuseum (Vinterlandskap), i Konviktoriets tavelsamling i Lund (Klar vårdag) och i nationalmuseum i Stockholm samt dessutom i flera privata galle- rier, även i utlandet.

Författare

G. Thomaeus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Hugo D Carlberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16381, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomaeus.), hämtad 2020-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16381
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Hugo D Carlberg, urn:sbl:16381, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomaeus.), hämtad 2020-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se