M Octavia Carlén

Född:1828-11-22 – Skara domkyrkoförsamling, Skaraborgs län
Död:1881-01-30 – Stockholms stad, Stockholms län

Författare


Band 07 (1927), sida 412.

Meriter

4. Maria Octavia Carlén, syster till C. 2 och 3, f. 22 nov. 1828 i Skara, d. 30 kan. 1881 i Stockholm.

Biografi

O. C. utövade på sin tid en omfattande, huvudsakligen topografisk och skönlitterär verksamhet, vars värde dock knappast motsvarar de författade skrifternas antal och omfång. — Som barn vistades hon någon tid hos en ungdomsvän till fadern, prosten J. Stalin i Forshem. Hos honom tycks hon ha rönt första impulsen till sitt historiska intresse. Hon fördjupade sig till en början i de gamla sagorna men övergick snart till historieläsning i allmänhet. Dessa studier satte frukt i en rad historiska noveller, som äro livligt och spännande skrivna men sakna allt konstnärligt värde. De hava också numera fallit alldeles i glömska. — Hennes beskrivningar av historiskt intressanta orter, gamla slott etc. i Sverige tillkommo i populärt syfte, vanligen, för att användas som resehandböcker, och äro naturligtvis föråldrade men kunna ännu rådfrågas på en och annan punkt på grund av sin rikedom på sakuppgifter.

Författare

Alf Kjellén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Till Hennes kongl. höghet, hertiginnan af Östergöthland, den 9 juli 1857. Sthm 1857. (4) s. — Till Hennes kongl. höghet kronprinsessan af Sverige och Norrige, den 25 aug. 1857. Sthm 1857. (4) s. — Till enkedrottning Josefina, på klago-dagen den 14 aug. 1859. Sthm 1859. 4: o (4) s. — Anteckningar öfver Kongl. lifrustkammarens och Kongl. klädkammarens samlingar. Sthm 1859. 12: o (10), 175, V, (1) s. — Ny och nedan. Poemer och noveller. Sthm (tr. Köping) 1859. (5), 128 s. — Birger Ulfssons löfte. Hist.-romant. berättelse från kon. Johan III: s och Sigismunds tid. Sthm 1860. 12: o 309 s. (Sv. orig.-bibliothek. Noveller och berättel- ser, 3; även utg, ss. Ångbåts- och jernvägslektyr, 8.) [Ny uppl.] Sthm 1880. 150 s. (Roman-bibliotek med illustrationer.) — Till konung Carl den femtonde den 3 maj 1860. Af O—a. Sthm 1860. (6) s. (Anon.) — Smärre historiska berättelser. Af Marie Sophie Schwartz och Octavia Carlén. Sthm 1861. 12: o 226, (1) s. (Skönlitteiatur i orig., 5; O. C:s bidrag omfatta s. 85—226.) — Fem noveller. Sthm (tr. Karlshamn) 1861. 12: o 117, (1) s. (Skönlitteratur i orig., 6.) — Drottningholm. Dess historia, samlingar och närmaste omgifningar. Anteckningar. Sthm 1861, 12:o (5), 217 s. 2:a öfvers. uppl. Sthm 1868. (4), 223 s, 3:e uppl. Sthm 1879. 16: o 64 s. — Gotland och dess fornminnen. Anteckningar rörande öns historia, folksägner, språk, seder och bruk samt minnesmärken, Sthm 1862. 12: o (6), 275, (1) s. — Gripsholm. Dess historia, samlingar och närmaste omgifningar. Anteckningar. Sthm 1862. 12: o 346, (1) s. Ny, omarb. uppl.: Gripsholms slott, dess historia, tafvelsamling, m. m. Sthm 1877. 12: o (4). 123, (1) s., 3 pl. — Kung Eriks gästabud. Hist. berättelse. Gtbg 1863. 68 s. — Ulriksdal, dess historia, samlingar och närmaste omgifningar. Anteckningar. Sthm 1863. 12: o (4), 115 s. — Helsning till H. M. drottning Louise. Wisby den 25 juli 1863. Visby 1863. 4: o (4) s. — Sång till våra danska bröder. Sthm 1864. 4: o (4) s. — Porträttsamlingen på Gripsholm jemte slottets historia. Kort sammandrag. Sthm 1864. 12: o 118 s. — Stockholms kyrkor och deras historiska minnen. Anteckningar. Sthm 1864. 12: o 300 s. — Nyaste, beskrifning öfver Stockholm och dess omgifningar. Kort handbok för resande. Sthm 1866. 12: o 112 s„ 1 karta. — Stockholms slott och dess historiska minnen. Anteckningar. Sthm 1866. 12: o 170, (2) s., 4 pl. 3:e genoms, uppl. Sthm 1875. 12: o 163, (1) s., 2 pl. — Carl XIII:s torg förr och nu. Anteckning. Sthm 1866. 12: o 22 s. — Riddarholms-kyrkans historia och märkvärdigheter. Sthm 1866. 28 s. 9:e uppl. Sthm 1878. 28 s. (Även fransk uppl.: Petit guide dans 1'église de Riddarholmen. Sthm 1874. 8 s.) — Stockholm—Upsala. Anteckningar rör. stationer och märkligare ställen vid jernvägslinien mellan nämnde städer. Sthm 1866. 16: o 30 s. — Nyaste beskrifning öfver Kongl. Djurgården vid Stockholm. Sthm 1867. 49, (1) s., 1 karta. — Göteborg. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande. Sthm 1869. 12: o 209, IV, (3) s., 1 pl., 1 karta. — Svenska slott. Korta beskrifningar. Sthm 1869. 12: o 75, (1) s., 1 pl. (Öreskrifter för folket, N:o 39.) — Svenska konungadöttrars förmälning. Hist. anteckningar. Sthm 1869. 12: o 32 s., I portr. (Öreskrifter för folket, N:o 40.) — (Skokloster.) Sko slott och samlingar. Anteckningar. Sthm 1870. 12: o 165, (1) s. — Gripsholms beskrifning. Sthm 1871. 12: o 23 s. 4:e uppl. Sthm 1876. 12: o 28 s. (4:e uppl.: Öreskrifter för folket, N:o 74.) — Strengnäs och Olivehäll. Beskrifning. Sthm 1871. 16 s. — Tullgarns slott och Hölö socken. Beskrifning. Sthm 1871. 80 s. — Vid Hennes majestät drottning Lovisas graf den 21 april 1871. Sthm 1871. (4) s. — Vid konung Carls bår. Minnesruna af Ingemund. Sthm 1872. (4) s. (Anon.) — Minnesblad öfver prins Nicolaus August, saml. af Ingemund. Sthm 1873. 12: o 16 s. (Anon.) — Julen, dess plägseder och minnen. Anteckningar. Sthm 1877. 23 s. — Skiftande blad. Samlade poemer ocn noveller. H. 1*. Sthm 1877. 80 s. — Skokloster. Beskrifning. Sthm 1877. 36 s., 1 pl. — Tyresö gods och slott. Beskrifning. Sthm 1877. 23 s., 1 pl. — Upsala. Beskrifning. Sthm 1877. 12 s., 1 pl. — Örnen och halvmånen. Några hist. och geogr. upplysningar om Ryssland och Turkiet. Sthm 1877. 23 s. — Tullgarns slott, dess historia och samlingar. Anteckningar. Sthm 1878. 12: o 44 s. (Öreskrifter för folket, N:o 91.) — Poemer och noveller. Sthm 1879. 80 s. — Waxholm, Oscai Frédriksborg och Rydbo-holm. Anteckningar. Sthm 1879. 12: o 28 s., 1 pl. — Hjeltemod och ädelmod. Episod från skånska fälttåget. Sthm 1880. 24 s. — Ring och boja. Hist.-romant. beiättelse. Sthm 1880. 24 s. — Torneringen eller »Det starka är det sköna värdt». Hist.-romant. teckning. Sthm 1880. 16 s. — Nordens »Jeanne d'Arc». Sthm 1880. 12 s. — Borgfrun på Ufvestad. Hist. berättelse. Sthm 1881. 24 s. — Kärlek och pligt. Hist.-romant. berättelse. Sthm 1881. 24 s. — På villovägar. Berättelse. Sthm 1881. 24 s. — Alf den starke. Sthm 1883. 32 s. (Fosterländskt bibliotek, 5.) — Talrika bidrag på vers och prosa i kalendrar: Miniatyralmanach (1858, 59, 61—64, 68—75, 78—81), Violblomman (1858—60, 62, 63, 74—76, 78—81), Norden (1860—64, 67, 69), Svea (1860), Freja (1861, 62, 66, 68, 69, 71—77, 79), Förgät mig ej (1861), Illustrerade almanachän (1862, 68), Vinterblommor (1863, 64), Litet förladdning (1865), Blenda (1867), Bore (1868), Flora (1869), samt i tidningar och tidskrifter: Nyaste journal för damer (1857), När och fjärran (1859—61), Ny illustr. tidning (1868, 81), Linnea (1869, 71—76, 80), Svalan (1872—75) och Eko (1876, 77).

Utgivit: Vitterhetsstycken af H. M. konungen, H. K. H. hertigen af Östergötland, H. K. H. prinsessan Eugenia jemte flera svenska författare och författarinnor. Sthm 1865. 12: o 100 s. (Anon.) — Sånger vid jul och nyår af svenska skalder. Sthm 1870. 12: o 38 s. (Anon.)

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
M Octavia Carlén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16396, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Kjellén.), hämtad 2022-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16396
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
M Octavia Carlén, urn:sbl:16396, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Kjellén.), hämtad 2022-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se