Anton Julius Carlson

Född:1875-01-29 – Svarteborgs församling, Västra Götalands län
Död:1956 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Chicago, Illinois)

Fysiolog


Band 07 (1927), sida 516.

Meriter

Carlson, Anton Julius, f. 29 jan. 1875 i Svarteborgs socken. Föräldrar: hemmansägaren Karl Anderson och Hedvig Jacobson. Elev vid folkskolan i Kville församling; utflyttade till Chicago 1891; studerade vid aftonskola därstädes 1891—93 samt vid Augustana academy och Augustana college från 1893; bachelor of arts vid Augustana college juni 1898; master of arts juni 1899; studerade vid Leland Stanford junior university 1899—-1903; fil. doktor där maj 1902; har företagit en studieresa till Europa 1910 samt bevistat fysiologkongresser bl. a. i Stockholm 1926. Demon-strator i fysiologi vid marinlaboratorierna i Monterey juni—aug. 1900, 1901 och 1902, San Diego juni—sept. 1903 och i Woods Hole juni—sept. 1904 och 1905; assistent i fysiologi vid Stanford university 1903; research assistent vid Carnegie institution of Washington juni 1903—maj 1904; demonstrator i fysiologi vid university of Pennsylvania 1 okt.—3 dec. 1904; biträdande professor i fysiologi vid university of Chicago 1904—08; biträdande redaktör för American journal of physiologi 1905—25; professor i fysiologi vid university of Chicago 1909; styrelseledamot av och sekreterare i American physiological society 1909—14; ordförande för fysiologiska sektionen av American medical association 1913—-14; kapten, major och överste i Sanitary corps vid Förenta staternas armé 1917—18; studerade näringsproblem i Tyskland, Böhmen, Österrike, Serbien, Polen, Finland och Östersjöprovinserna 1918—19; president of American physiological society 1923—26; president, sec-tion N, American association for the advancement of science 1925 —26. Är ledamot av amerikanska Vetenskapsakademien och andra vetenskapliga samfund; med. hedersdoktor i Lund 27 sept. 1918.

Gift 26 sept. 1905 med Ester Naomi Sjögren, f. 14 aug. 1881, dotter till lantbrukaren Peter Natan Sjögren från Iowa.

Biografi

C: s omfattande vetenskapliga verksamhet —¦ delvis utförd i samarbete med ett stort antal medarbetare och lärjungar — berör talrika områden av fysiologien; de viktigaste av dessa äro hjärtrörelsen, matsmältningskanalens rörelser och matsmältningsvätskorna, lymfan, den inre sekretionen samt olika organs autonoma innervation. Även antikroppsbildningen har han studerat. Särskilt betydelsefulla äro C: s arbeten över hjärtrörelsen hos moluckkräftan Limulus polyphemus, för vilken han med säkerhet kunde fastställa, att hjärtslagens uppkomst och fortledning äro knutna till nervapparater. C. har även utfört talrika andra undersökningar angående hjärtverksamheten, framför allt hos olika lägre djur (evertebrater), särskilt med hänsyn till hjärtats nerver. Hos högre djur och människan har C. ingående studerat »hungerkontrak-tionerna», dvs. de rörelser, som i samband med hungerkänslan uppträda i den tomma magsäcken. Han har i detalj undersökt betingelserna för dessa rörelsers uppkomst och den inverkan, som olika faktorer utöva på desamma (jmfr hans monografi »The control of hunger in health and disease», 1916). Inom inre sekretionen har C. hl. a. arbetat med att i kroppsvätskorna påvisa avsöndringen från sköldkörteln; han har vidare studerat, följderna av bisköldkörtlarnas avlägsnande och även lämnat bidrag till frågan om bukspottskörtelns inre sekretion.

Författare

G. Liljestrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Personliga meddelanden; Who's who in America 1924—25- E. W. Olson, The swedish element in Illinois (1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anton Julius Carlson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16423, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Liljestrand.), hämtad 2022-07-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16423
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anton Julius Carlson, urn:sbl:16423, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Liljestrand.), hämtad 2022-07-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se