Cecilia

Född:1807-06-22 – Stockholms stad, Stockholms län (på Stockholms slott)
Död:1844-01-27 – Tyskland (i Oldenburg)

Prinsessa


Band 07 (1927), sida 727.

Meriter

 

Biografi

Cecilia, prinsessa av Sverige, storhertiginna av Oldenburg, f. 22 juni 1807 på Stockholms slott, d. 27 jan. 1844 i Oldenburg. Föräldrar: konung Gustav IV Adolf och drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina. Vid C:s dop 26 juni 1807 stod bl. a. »konung Ludvig XVIII av Frankrike» fadder.

Gift 5 maj 1831 i Wien med storhertig Paul Fredrik August av Oldenburg, f. 13 juli 1783, d. 27 febr. 1853, i hans tredje gifte.

C. var ännu icke fyllda två år, när hennes fader Gustav IV Adolf avsattes genom revolutionen 13 mars 1809. C. vistades därefter hos sin moder på Haga, tills drottningen i juni 1809 begav sig till konungens fängelse å Gripsholm. Sedan föräldrarna och brodern Gustav 6 dec. avrest i förväg, fördes C. med sina systrar 11 dec. till Karlskrona, varifrån hela f. d. kungl. familjen avseglade till Tyskland 24 dec. 1809. Från uppehållet i Karlskrona berättas, att C. var »i ett särdeles stort anseende hos fadern, som tillskrev henne profetisk förmåga. Hon hade förutsagt, att man skulle få vind att segla på söndagen. Konungen förlitade sig därpå, och det slog verkligen in» (Ameen).

I Tyskland vistades C. hos sin moder och efter hennes död 1826 hos sin broder och sin syster Amalia i Wien, intill dess hon 1831 förmäldes med den fyrtioåttaårige storhertig August av Oldenburg. Denne, som var en högt bildad man, hade vid mogen ålder (1829) efterträtt sin fader som hertig och 1829 antagit storhertigs titel. Han regerade sitt lilla land i tämligen frisinnad anda och gav det 1849 en liberal författning, som dock 1852 reviderades i mer konservativ anda.

I äktenskapet föddes tre söner: Alexander Fredrik Gustav (f. 1834, d. 1835), Nikolaus Fredrik August (f. 1836, f 1837) samt Anton Gunter Fredrik Elimar (f. 23 jan. 1844, d. 17 okt. 1895), efter vars födelse C. avled. Den yngste sonen blev i morganatiskt äktenskap med baronessan Natalie Vogel von Friesenhof, grevinna von Welsburg, stamfader för en sidolinje av Oldenburgska huset, grevarna von Welsburg.

C. hade erhållit en enkel och anspråkslös uppfostran. Av sin moder hade hon ärvt en ädelt kunglig hållning. Hon hade en klar panna, höga ögonbryn, något stora, skiffergrå ögon, bleka kinder. Ett uttryck av förnämligt sinnelag låg över de marmorlika dragen, vilka dock icke präglades av stränghet utan av lugn. Hennes väsen var stilla och milt, med ett drag av vemod. Ehuru utan större begåvning satte hon värde på konst och vetenskap. Hon var även musikalisk och komponerade själv. Hennes äktenskap var lyckligt, men hon förmådde icke att göra sig folkligt populär.

Författare

B. LindenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Inrikes tidningar 1807; Allg. deut. Biographie, 1 (1875); G. Ameen, En konungafamiljs afsked från sitt land (Ord o. bild, 1899); H. R. Hiort-Lorenzen, Livré d'or des souverains (1908); G. Rüthning, Oldenburg. Geschichte, 2 (1911). — Se i övrigt: Eisendecher, Grossherzogin Cäcilie; E. Pleitner, Oldenburg im 19. Jahrhundert, 1—2 (1899—1900).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cecilia, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16518, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Linden), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16518
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cecilia, urn:sbl:16518, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Linden), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se