Eckstein, släktBand 12 (1949), sida 50.

Biografi

Eckstein, ursprungligen tysk släkt, som inkom till Sverige troligen med den i Nürnberg födde Friedrich E. (1700–63), som blev borgare i Stockholm 1732, mästare i Stockholms snickareämbete 1733, sedan lådmästare, bisittare i ämbetet 1746 samt ålderman 1750–52, Han anlitades vid 1700-talets mitt i ganska stor utsträckning av K. husgerådskammaren för framställning av enklare möbler. F. E. blev stamfader för en utpräglad snickarsläkt. Hans änka fortsatte verkstaden. Åt yrket ägnade sig två deras söner, av vilka den äldre var Johan Niclas E. (1732–76). Han blev mästare 1758 och borgare i Stockholm 1762. Den yngre, Carl Gustaf E. (1739–84), blev mästare 1765, borgare i Stockholm 1769, deputerad i Stockholms snickareämbete 1772 och bisittare i ämbetet 1779. Den sistnämnde anlitades liksom fadern av K. husgerådskammaren. En brorson till F. E. och kusin till bröderna J. N. E. och C. G. E. var Johan Conrad E. (1722–85), som var född i Nürnberg, blev lådgesäll i snickareämbetet i Stockholm 1746, borgare där 1753, deputerad i snickareämbetet där 1762 och bisittare 1772. Det var hos J. C. E., som Georg Haupt gjorde sina första lärospån. Mera känd än de föregående är ovannämnde snickarmästare Carl Gustaf E:s son konstnären Carl Gustaf E. d. y. (1766–1838; se nedan). Den sistnämndes bror var Fredrik August E. (1769–1814), som blev mästare i Stockholms snickareämbete 1794, deputerad och föreståndare för ämbetets likkistmagasin 1799 samt bisittare 1805. Även han levererade möbler till K. husgerådskammaren, men bevarade arbeten från hans verkstad äro relativt få.

Författare

Marshall Lagerquist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: M. Lagerquist, Bidrag till snickaresläkten Ecksteins historia (Personhist. tidskr., 45, 1947) och där angivna otr. källor och litteratur.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eckstein, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16583, Svenskt biografiskt lexikon (art av Marshall Lagerquist.), hämtad 2022-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16583
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eckstein, släkt, urn:sbl:16583, Svenskt biografiskt lexikon (art av Marshall Lagerquist.), hämtad 2022-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se