Edelstam, släktBand 12 (1949), sida 73.

Biografi

Edelstam, släkt, härstammar från skrädaren på Fahlan vid Stora Kopparberget Anders, vars son kyrkoherden i Malung och prosten över Västerbergslagen Laurentius Andreae Cuprifalander slutligen antog namnet Fahlander (d 1665) och blev stamfader för en prästsläkt i Dalarna och Västmanland med sistnämnda namn. Prostens sonsons sonson delägaren i Björknäs glasbruk på Värmdön direktören Pehr Fahlander (f. 1719, d. 1796) var fader till den berömde krigaren Gustaf Fahlander, som 1809 adlades med namnet E. (se E. 1), slutligen landshövding. G. E:s son regementsskrivaren vid Livgardet till häst, protokollssekreteraren vid Justitierevisionsexpeditionen och tituläre lagmannen Fabian E. (f. 1803, d. 1857) var en framstående jurist och erbjöds plats i Högsta domstolen men avböjde av ekonomiska skäl. Alla hans tre söner blevo ansedda jurister. Den äldste, juris doktorn Gustaf Jacob E. (f. 1831, d. 1892), blev 1865 expeditionschef i Ecklesiastikdepartementet och var landshövding i Kalmar län 1873–88. G. J. E:s bror Carl Fabian E. (f. 1832, d. 1897) innehade även en indräktig regementsskrivarbefattning i Stockholm samt var bland annat även bank- och kommunalman; hans maka, Anna Augusta Lovisa Hierta (f. 1848, d. 1922), var statsfru hos drottning Sofia. En deras son var justitierådet Axel E. (se E. 2). Den sistnämndes bror fd. kanslirådet Carl E. (f. 1874) har gjort en viktig insats inom den svenska scoutrörelsen. Lagman Fabian E: s tredje son, häradshövdingen och revisionssekreteraren Ernst August E. (f. 1837, d. 1900), var ledamot av riksdagens andra kammare 1887–93.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edelstam, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16594, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16594
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edelstam, släkt, urn:sbl:16594, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se