Edelsvärd, släktBand 12 (1949), sida 81.

Biografi

Edelsvärd, släkt, ursprungligen från Finland. Stamfadern, kronofogden i Nedre Savolaks Olof Meinander (d. 1725), var g. m. Anna Magdalena Wargentin, en kusin till Vetenskapsakademiens berömde sekreterare Pehr Wargentin. De nämnda makarnas son var Johan Wilhelm Meinander (d. omkr. 1790), liksom fadern kronofogde i Nedre Savolaks och därjämte titulär landssekreterare. Hans son Adolf Meinander, som 1802 adlades med namnet Edelsvärd (f. 1762, d. 1804), ingick vid Savolaks jägarreg. 1776, deltog i kriget 1788–90, blev 1793 major vid reg. samt 1796 generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén. Sedan han s. å. äktat en dotter till den framstående landshövdingen i Uleåborg friherre Johan Fredrik Carpelan (se denne), blev A. E. efter dennes transport till samma post i Göteborg förordnad som vice landshövding i Uleåborg 2 aug. 1800 och ordinarie 13 april 1802, varefter han s. å. erhöll adelskap (se ovan). En son till Adolf E. var den mångsidigt verksamme majoren Fredrik Wilhelm E. (E. 1), en son till den sistnämnde åter arkitekten Adolf Wilhelm E. (E. 2). Dennes son kammarherren Fredrik Wilhelm E. (f. 1869) tog 1902 initiativ till bildande av Föreningen för Stockholms fasta försvar, där han alltsedan verkat som sekreterare. Han har även nedlagt förtjänstfullt arbete för luftskyddet och inom Turisttrafikförbundets restaurangaktiebolag, där han var verkställande direktör 1921–35.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: [P. Wargentin], Per Wargentins anteckningar om sin släkt (Personhist. tidskr., 6, 1904); personliga upplysningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edelsvärd, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16597, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16597
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edelsvärd, släkt, urn:sbl:16597, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se